KLIKNIJ I ZOBACZ FILM PROMUJĄCY NASZĄ SZKOŁĘ
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM

W RAMACH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kwestii dalszego procedowania w naszym projekcie stypendialnym.

 1. Prosimy wszystkich stypendystów/rodziców/nauczycieli opiekunów o korzystanie z informacji zamieszczanych w „Aktualnościach” na stronie naszego projektu. To tu są zamieszczane wszelkie informacje pomocne Państwu w realizacji stypendium i jego rozliczenia.

 2. Po otrzymaniu wszystkich umów stypendialnych skierujemy je do Departamentu Budżetu i Finansów celem dokonania przelewu na konta wskazane w umowach. Ponieważ zdarza się wiele umów z błędami, prosimy o cierpliwość do czasu aż zostaną one prawidłowo wypełnione. Najpóźniej musimy przekazać stypendia na konta stypendystów do końca maja 2024 r.

 3. Nasz projekt trwa od 1 września 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku (cały rok szkolny 2023/2024). Oznacza to, że honorujemy wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji stypendium, które zostały dokonane w tym terminie.

 4. Na zakończenie projektu zamieścimy na naszej stronie druk Sprawozdania, które będziecie musieli Państwo pobrać, wypełnić i przesłać do Biura Projektu. Szczegółowe informacje w tej sprawie zamieścimy w połowie czerwca.

 5. Wszelkie faktury/rachunki zatrzymujecie Państwo u siebie i przechowujecie przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, na wypadek kontroli.

 6. Przypominamy, że uczestnictwo w naszym projekcie stypendialnym wiąże się z realizacją Planu rozwoju edukacyjnego ucznia (patrz Wniosek o przyznanie stypendium). Tym samym honorujemy TYLKO takie wydatki, które zostały zadeklarowane we Wniosku stypendialnym.

 7. Zespół projektowy dopuszcza możliwość dokonywania zmian w wydatkach z zachowaniem poniższej procedury:

 • W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o przesłanie do nas e-maila z prośbą o dokonanie zmiany/dołączenie kolejnej pozycji w wydatkach (adresy mailowe członków Zespołu Projektowego są podane w zakładce „Kontakt”);

 • W e-mailu powinno się znajdować: imię nazwisko ucznia/uczennicy, nazwa szkoły, propozycja zmiany/rozszerzenia wydatków, uzasadnienie propozycji;

 • Zespół projektowy odpisze e-mailowo czy akceptuje przesłaną propozycję;

 • Jeśli zostanie przesłana do wnioskodawcy akceptacja zmian, prosimy o dostarczenie nowego wniosku (podpisanego przez rodzica, dyrektora szkoły, nauczyciela opiekuna stypendysty) z korektą wydatków.

 • Dokonywanie zmian jest możliwe TYLKO do zakończenia roku szkolnego.

JAK ROZLICZYĆ STYPENDIUM ?Szanowni stypendyści/stypendystki, rodzice, nauczyciele/opiekunowie

 1. Wszelkie informacje dotyczące realizacji Umów stypendialnych będą publikowane na stronie projektu w „Aktualnościach”. Prosimy w związku z tym o odwiedzanie naszej strony i uważne zapoznawanie się z treścią zamieszczonych tam informacji.

 2. Rozliczenie Umowy stypendialnej nastąpi poprzez wypełnienie sprawozdania - załącznika nr 6 (patrz dół strony). Załącznik w wersji do pobrania, edycji i jego wypełnienia przez stypendystów/rodziców/nauczycieli/opiekunów będzie dostępny na naszej stronie na początku czerwca. Sprawozdanie po wypełnieniu odpowiednich rubryk powinno być wydrukowane, podpisane przez pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego i nauczyciela opiekuna stypendysty.

 3. Stypendium powinno być wydatkowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

 4. Stypendium powinno być wydatkowane jedynie na cele określone we wniosku o przyznanie stypendium.

 5. Stypendysta albo jego rodzic lub opiekun prawny (w przypadku, gdy stypendysta jest niepełnoletni) są zobowiązani do posiadania dowodów poniesienia wydatków, w szczególności: faktur, rachunków lub innych dokumentów poświadczających dokonanie wydatków. Powyższe dokumenty powinny być wystawione na stypendystę, rodzica lub opiekuna prawnego.

 6. Dowody poniesienia wydatków przez pełnoletnich stypendystów/rodziców/opiekunów prawnych powinny być przechowywane przez 5 lat od zakończenia projektu.

 7. Oryginały dowodów poniesionych wydatków pełnoletni stypendysta/rodzic/opiekun prawny przedstawia nauczycielowi - opiekunowi stypendysty, który poświadcza swoim podpisem pod sprawozdaniem prawdziwość poniesionych wydatków realizowanych w ramach otrzymanego stypendium.

 8. Sprawozdanie następnie powinno być przesłane do Biura Projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.Proszę obserwować stronę: https://stypendia.swietokrzyskie.pro/licea/aktualnosci
Data dodania: 2024-05-16 21:22:54
Data edycji: 2024-05-16 21:24:09
Ilość wyświetleń: 104

Klasy OPW

Wejdź i dowiedź się więcej o naszych klasach OPW
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej