KLIKNIJ I ODWIEDŹ RADIO INTERNETOWE NASZEJ SZKOŁY
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia

Historia

Po zakończeniu austriackiej okupacji i wyzwoleniu Staszowa, w listopadzie 1918 r. utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Był to zalążek dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedyna wówczas szkoła średnia w naszym mieście. Gimnazjum powstało dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej oraz składkom mieszkańców Staszowa, zbieranym od 1917 r.
Pierwszym dyrektorem był Józef Dąbrowski, a po nim, w roku szkolnym 1919/1920, Eugeniusz Przybyszewski. Początkowo szkoła działała w obiektach położonych przy ulicach: Szkolnej, Czystej i obecnej J. Piłsudskiego (wcześniej gen. K. Świerczewskiego).
Za kadencji dyrektora Szymona Zmarza (1920-1923), szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 4, zakupionego w 1921 r. od księżnej Róży Radziwiłł.
Następcą Szymona Zmarza został Marian Bielawka (1923-1927). W roku szkolnym 1923/1924 szkoła otrzymała prawa gimnazjum państwowego, nadane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1926 r. Polska Macierz Szkolna przekazała gimnazjum miastu Staszów. Od tego momentu, przez następne 19 lat szkoła była prowadzona przez Towarzystwo Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego w Staszowie.
Po odejściu Mariana Bielawki placówką kierowali kolejno: Józef Żołnierek (1927-1929), Kazimierz Szokalski (1929/1930), Henryk Wiśniewski (1930-1933), a od 1933 r. – Stefan Kopczyński. Staszowskie gimnazjum przodowało w regionie, dzięki czemu w 1935 r. uzyskało prawa do przeprowadzania egzaminów maturalnych zwieńczających cykl nauki w 4-letnim gimnazjum i 2-letnim liceum.
Wybuch II wojny światowej zdezorganizował życie oświatowe na ziemiach polskich. W 1940 r. hitlerowskie władze okupacyjne zamknęły szkołę, a jej budynek przekształciły w magazyn wojskowy. W tej sytuacji staszowscy pedagodzy rozpoczęli tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum, obejmując nim w sumie ok. 200 uczniów ze Staszowa i okolic. Egzaminy dojrzałości odbyły się dwukrotnie, w 1943 i 1944 r. Działalność szkoły w tej formie prowadzona była do sierpnia 1944 r., gdy na skutek nadejścia frontu nastąpiła ewakuacja ludności miasta w rejon Połańca.
Po zakończeniu wojny, 9 listopada 1945 r. gimnazjum zostało upaństwowione. W roku szkolnym 1952/1953 zmieniono nazwę i profil placówki na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. W marcu 1960 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy 11 Listopada 3 (dawniej – Armii Czerwonej). Z okazji 50-lecia istnienia, w 1968 r. szkole wręczono pierwszy sztandar. W rok później Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach nadała liceum odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
W latach 1945-1973 funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stefan Kopczyński (do 1950 r.), Władysław Cudzich (1950-1953), Julian Niedzielski (1953/1954), Stanisław Bień (1954-1961) i Józef Dyk (1961-1973).
Kadencja Adama Kozińskiego, przypadająca na lata 1973-2001, to okres dynamicznego rozwoju szkoły, która zyskała opinię jednej z najlepszych na Ziemi Świętokrzyskiej. Jubileusz 75-lecia, obchodzony w 1993 r., stał się okazją do nadania liceum imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz do wręczenia nowego sztandaru. W dwa lata później szkoła została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Miasta Staszowa”, przyznanym przez Radę Miasta w Staszowie.
W 1999 r. organem prowadzącym liceum ustanowiono Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Rozpoczętą w roku szkolnym 1999/2000 budowę hali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym zakończono we wrześniu 2001 r. Wtedy też kierownictwo przeszło w ręce Jolanty Zdrojkowskiej, która funkcję dyrektora sprawowała do sierpnia 2012 r. Jej kadencja upłynęła pod znakiem modernizacji bazy materialnej szkoły i wdrażania założeń reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2002/2003 otwarto kompleks boisk sportowych, a w latach następnych (2005, 2007 r.) – pracownie internetowe. W roku szkolnym 2008/2009 ukończono kapitalny remont budynku i placu szkolnego. W 2004 r. placówka uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”.
W październiku 2012 r. dyrektorem liceum została Anna Karasińska.
W 2013 r. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przyznał szkole Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”. Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego stale współpracuje z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od wielu lat szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie edukacyjnym „Socrates-Comenius”. Z powodzeniem angażuje się również w inne projekty Unii Europejskiej.

Data dodania: 2023-11-12 15:49:39
Data edycji: 2023-11-13 17:51:41
Ilość wyświetleń: 279

Klasy OPW

Wejdź i dowiedź się więcej o naszych klasach OPW
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej