im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

news

Konkurs Piosenki i Pieśni Niepodległej

W ostatnich dniach października odbył się Konkurs Piosenki i Pieśni Niepodległej organizowany przez Staszowski Ośrodek kultury. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. W konkursie wziął udział zespół CREDO z LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
Zespół wokalno instrumentalny zaśpiewał piosenkę "Dziewczyna z granatem" poświęconą Powstańcom Warszawy i zdobył II miejsce. Zespół wokalny wyśpiewał wyróżnienie piosenką "Szare szeregi". Zapraszamy więc na koncert finałowy, 10 listopada do SOK gdzie zaprezentuje między innymi usłyszymy nasz zespół. s. Anna Przybyła

Akcja charytatywna w liceum na leczenie Michała

 

         W miniony piątek 28 października, dzień w naszej społeczności szkolnej rozpoczął się akcją charytatywną, na rzecz pomocy choremu na nowotwór Michałowi. Młodzież liceum, z wielkim entuzjazmem zaangażowała się w kiermasz domowych wypieków. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, słodkości ze stołów znikały w mgnieniu oka, a puszki wypełniały się hojnymi datkami. 

Ten dzień z pewnością zapisze się w pamięci wszystkich uczestników akcji, jako gest solidarności i niesienia bezinteresownej pomocy. Niewątpliwie była to wspaniała lekcja empatii dla całej społeczności uczniowskiej.

24 października - Światowy Dzień Walki z Otyłością

 

         Tego dnia młodzież liceum uczestniczyła w spotkaniu z dietetykiem, uczyła się czytać etykiety na produktach, obliczać wskaźnik masy ciała BMI oraz degustowała zdrowe soki i przekąski przygotowane przez siebie z wykorzystaniem jabłek i marchewki.

Otyłość uznawana jest obecnie za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku – od takich słów rozpoczęła swoją prelekcję pani  Aleksandra Porębska-dietetyk ze staszowskiego szpitala. Jednak głównym celem wystąpienia było uświadomienie młodzieży znaczenia zdrowego odżywiania się i utrzymywania prawidłowej masy ciała oraz przekazanie wiedzy o nawykach żywieniowych. Uczniowie klasy IC odczytali składniki, znajdujące się na etykietach, ulubionych napojów gazowanych, napojów energetyzujących oraz niezdrowych przekąsek.

Po takiej dawce informacji, młodzież chętnie sięgnęła  po zdrowe soki i owoce.

„Ku Pamięci”

 

Jak co roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego pamiętała o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywających na staszowskim cmentarzu. W przeddzień Święta Zmarłych uporządkowali zapomniane i nieodwiedzane groby byłych pracowników naszego liceum. Ku pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników na każdym nagrobku zapalono znicze. 

Zajęcia edukacyjno - mediacyjne w Sądzie Rejonowym w Staszowie

 

Uczniowie klasy I E Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 19 października 2022r. uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – mediacyjnych z mediatorem Panią Agnieszką Kazimierczak - Godzwon w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Spotkanie to zostało zrealizowane w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Jest to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Tegoroczne hasło przewodnie tego przedsięwzięcia to „Schowaj pięść, wyciągnij rękę – mediacja mostem do zgody”.

Podczas tych zajęć uczniowie klasy humanistycznej wysłuchali prelekcji na temat podstawowych zasad mediacji, poznali skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów, zapoznali się z korzyściami płynącymi z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Druga część zajęć wymagała od uczniów dużej aktywności. Polegała ona bowiem na opracowaniu sytuacji konfliktowej i za pomocą technik mediacyjnych doprowadzenie do ugody między stronami. W rolę mediatorów wcieliły się uczennice Zuzanna Bąk i Wiktoria Bieniek, natomiast uczestnikami aranżowanych sporów byli: Maja Fila, Hanna Łukasik, Zuzanna Bąk, Karol Sawicki i Adam Hawryluk. Pod czujnym okiem Pani Agnieszki Kazimierczak – Godzwon uczniowie mogli zmierzyć się z tak trudnym zadaniem. Wzorowo poradzili sobie z tym wyzwaniem. 

Finałem tego spotkania było zapoznanie się z wyglądem sali sądowej, w której odbywają się sprawy karne oraz z celami.

Organizatorem działania była pani Anna Walas, opiekunem uczniów – pani Ewelina Strzelecka.

Spotkanie z profesorem UJK w Staszowskim Ośrodku Kultury

 

Uczniowie klasy I E Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 24 października 2022r. wzięli udział w spotkaniu z profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Panem Piotrem Zbrogiem, które odbyło się w Staszowskim Ośrodku Kultury. Wysłuchali ciekawego wykładu nt. „Mowa ciała”. Dotyczył on niewerbalnych sposobów komunikowania się. W ekspresyjny i obrazowy sposób profesor przybliżył uczniom klasy humanistycznej przykłady zachowań, z których można odczytać dodatkowe informacje o człowieku, jego emocjach, nastawieniu do innych. Inicjatorką wyjścia była nauczycielka języka polskiego pani Ewelina Strzelecka.

„Ku Pamięci”

Jak co roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego pamiętała o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywających na staszowskim cmentarzu. W przeddzień Święta Zmarłych uporządkowali zapomniane i nieodwiedzane groby byłych pracowników naszego liceum. Ku pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników na każdym nagrobku zapalono znicze. 

Szkolenie proobronne uczniów naszego liceum. 

 

            Uczniowie naszego liceum uczęszczający do klas mundurowych CWKL i OPW oraz młodzież zrzeszona w ZS Strzelec JS 2151 im. 2 Pułku Piechoty Legionów bierze udział w projekcie edukacyjnym: "MY MŁODE POKOLENIE - TOBIE OJCZYZNO!!! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych". Organizatorami przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji, Zagranicznych w Kielcach, Świętokrzyska Policja, Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, Patroni honorowi: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Świętokrzyski.

19 października rozpoczął się cykl szkoleń proobronnych dla naszych  uczniów. W programie znajduje się bardzo dużo zajęć praktycznych takich jak: Ogólne zasady działania i budowa broni palnej – pistolet, pistolet maszynowy, karabin. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Rozkładanie / składanie broni. Zacięcia – rodzaje zacięć i sposoby ich usuwania. Podstawy celnego strzelania. Postawy strzeleckie. Dobywanie broni. Przemieszczanie się i zwroty z bronią. Dynamiczne działanie podczas przyjmowania postaw strzeleckich, działanie w stresie. Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy – regulamin strzelnicy. Omówione zostaną również zasady organizacji bezpiecznego schronu, przygotowania plecaka przetrwania, zasady alarmowania o zagrożeniu z powietrza, cyberbezpieczeństwo, procedury działania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika, procedury postępowania w przypadku znalezienia granatu lub innego niebezpiecznego przedmiotu, udzielanie I pomocy przedmedycznej, prawa i obowiązki obywateli wobec ojczyzny. Zajęcia zostaną przeprowadzone także na najnowszym symulatorze strzelań. 

20 października nasi uczniowie w ramach tego projektu mieli również okazję wziąć udział w konkursie strzeleckim dla uczniów placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.

W zmaganiach wzięli udział:

sierż. ZS. Natalia Szydłowska

sekc. ZS. Weronika Buczak

sekc. ZS. Bartłomiej Skrzypek

st. strz. ZS. Aleksandra Jakubik

st. strz. ZS. Szymon Sadowski

st. strz. ZS. Mikołaj Sapa

st. strz. ZS. Wiktor Stawiarski

st. strz. ZS. Wojciech Wójcicki

st. strz. ZS. Wiktor Woźniak

strz. ZS. Bartosz Tokarski

Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który objął projekt patronatem honorowym. Ponadto przygotowano również dodatkową nagrodę - dzięki inicjatywie i uprzejmości Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - laureaci odbędą pod kierunkiem żołnierzy specjalistyczne szkolenie proobronne w CPdMZ. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie końcowej klasyfikacji. 

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

W naszym liceum Dzień Języków Obcych stał się tradycją. W tym dniu uczniowie naszej szkoły mają okazję do uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach z języków obcych z wykorzystaniem elementów o kulturze danego kraju, ciekawych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii.
W czasie zajęć z języka angielskiego, które przygotowała pani Iwona Poziomek uczniowie klasy trzeciej mieli możliwość zapoznania się z ekscytującymi faktami z życia odtwórcy roli Jamesa Bonda – Daniela Craig’a. Lekcja została przeprowadzona w obecności pana dyrektora Łukasza Bartłomiejczuka i składała się z trzech modulów: moduł I – krótkie odpowiedzi na pytania z kategorii tematycznej człowiek oraz kultura z rozmowy wstępnej egzaminu maturalnego, moduł II – zapoznanie z życiorysem sławnego aktora, krótki film z najlepszymi scenami akcji w wykonaniu Craig’a oraz ciekawostki z filmów o Jamesie Bondzie, moduł III – opis ilustracji, która przedstawiała królową Elżbietę II i filmowego Bonda podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku oraz uzupełnianie pamiątkowego napisu 007 wybranymi frazami oraz słownictwem poznanym w czasie zajęć.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach dzięki metodzie lekcji odwróconej, która znacznie zwiększa efektywność nauczania oraz kształtuje postawę odpowiedzialności za własną naukę. Warto zaznaczyć, że lekcja została oparta na autorskim konspekcie nauczyciela i została wzbogacona o materiały przygotowane przez uczniów, tj. plakaty oraz pamiątkowy napis 007. Uczniowie w tym dniu założyli ubrania w kolorze czarnym, który jest jednym z ulubionych filmowego Bonda. Lekcję kultutową na temat twórczości jendnej z najbardziej rozpoznawalanych osobowości muzyki rockowej Tiny Turner przygotowała pani Monika Hetko. Uczniowie klas pierwszych i trzecich mieli możliwość utrwalania rozumienia tekstów angielskich poprzez czytanie biografii na temat ikony muzyki rozrywkowej. Ponadto , przygotowywali pytania odnośnie przeczytanego tekstu dla konkurencyjnej grupy uczniów oczekując informacji zwrotnej w języku angielskim. Uczniowie mieli również szansę doskonalenia umiejętności słuchania podczas ćwiczeń, w których uzupełniali brakujące słownictwo w tekstach popularnych piosenek Tiny Turner.
Lekcja okazała się ciekawą dla uczniów, gdyż mieli możliwość nie tylko doskonalenia wymaganych umiejętności przygotowujących ich do egzaminu maturalnego, ale również z przyjemnością słuchali i śpiewali najbardziej znane i lubiane utwory piosenkarki Tiny Turner.
Tak, jak w latach ubiegłych,”Giornata Europea delle Lingue”obchodzono również na lekcjach języka włoskiego, które zostały przygotowane przez panią Marię Szewczyk. W klasach pierwszych lekcje poświęcone były prezentowaniu siebie i znanych osób. Temat przewodni zajęć w klasach czwartych to tajniki kuchni włoskiej . W klasie IIID i IIIE uczniowie pracowali nad plakatem ilustrującym temat L`Italia – mi piace. W wielu grupach przy pomocy aplikacji Quizizz uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę ogólną z języka włoskiego oraz szeroko pojętej włoskiej kultury. Kreatywna zabawa była doskonałą okazją do utrwalenia i rozszerzenia poznanej wiedzy.
W czasie zajęć z języka niemieckiego, które przygotowała pani Katarzyna Pierścińska, uczniowie zgłębili swoją wiedzę na temat Niemiec. Niemcy to niezwykły kraj, w którym dużo się dzieje. Bezpłatne uniwersytety, wysokiej jakości edukacja i różnorodność kulturowa to tylko niektóre z najważniejszych cech tego kraju. Niemcy są jednak bardziej interesujące, niż się wydaje. Dlatego też na lekcji języka niemieckiego uczniowie mogli obejrzeć film pt. „Niemcy – 102 fakty”, dzięki któremu dowiedzieli się o najciekawszych faktach z życia Niemców, o których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeli.
Później uczniowie przystąpili do wykonywania zadań z zakresu leksykalno – gramatycznego oraz z wiedzy o Niemczech. Uczniowie losowali 5 pytań. Jeśli je wykonali prawidłowo mogli otrzymać ocenę bardzo dobrą. Młodzież pracowała pilnie, byli zmotywowani oraz z zaciekawieniem rozwiązywali zadania.
W czasie zajęć, które przygotowała pani Katarzyna Okarska uczniowie przedstawili trzy referaty pt. „Co warto wiedzieć o Niemczech i krajach niemieckojęzycznych?”, „Zwyczaje i obyczaje Niemiec” oraz „Tradycje i obyczaje Świąt Bożego Narodzenia w Niemczech”.
Z okazji Dnia Języków uczniowie klas drugich mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji języka rosyjskiego, którą przygotowała pani Monika Durma. Lekcja została przygotowana w oparciu o tematykę, którą uczniowie właśnie omawiają na zajęciach - zakupy. Młodzież zapoznała się z rodzajami sklepów, które możemy znaleźć w centrum handlowym, z działami w sklepie spożywczym wraz z popularnymi produktami z tych działów. Uczniowie porozmawiali również o najpopularniejszych restauracjach z kuchnią rosyjską i co najważniejsze - o cenach w Rosji. Uczniowie zobaczyli jak wygląda rubel i kopiejka oraz obejrzeli gazetki ze sklepów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Podstawowym celem tego dnia było propagowanie uczenia się języków obcych zarówno w szkole, jak i poza nią oraz promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Artykuł opracowali: Iwona Poziomek, Maria Szewczyk, Katarzyna Pierścińska, Monika Hetko, Monika Durma, Katarzyna Okarska.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w staszowskim Liceum

 

13 października na hali Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie rozpoczął Pan Dyrektor Łukasz Bartłomiejczuk, który powitał zaproszonych gościjak również całą społeczność szkolną. Powiat staszowski reprezentowali: Pan Starosta Staszowski Józef Żółciak, a także Pan Wicestarosta Staszowski Leszek Guzal. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród wraz z podziękowaniami dla nauczycieli oraz pracowników szkoły za ciężką pracę, odpowiedzialność i wysiłek włożony w nauczanie i wychowywanie młodzieży. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele Rady Rodziców, SamorząduUczniowskiego oraz Pani Joanna Cheba z PCK w Staszowie.

Niezwykle bogata była część artystyczna przygotowana przez Szkolny Zespół Teatralny. Z inicjatywą zagrania i stworzenia nowej sztuki teatralnej wyszli uczniowie. Za scenariusz spektaklu, pokaz multimedialny oraz dobranie podkładów muzycznych odpowiedzialny był uczeń szkoły, Mateusz Karbarz z pomocą Pauliny Zaręby i MartynyZawady. Ponad 50-osobowa grupa osób zaprezentowała autorski projekt pt. „Królestwo kobiet”, w którym chętnie wzięli udział nawet pierwszoklasiści, którzy wyśmienicie wypadli w trudnych rolach. Uczniowie zauważyli, że galeria portretów kobiet w literaturze i filmie jest niezwykle bogata, dlatego w ciekawy sposób zaprezentowali ich różny wizerunek poprzez połączenie kilku utworów w jedno doskonałe przedstawienie. Odtworzono na scenie znane lektury szkolne, a także kultowe filmy i seriale, do których nawiązanie rozbawiło publiczność. W trakcie części artystycznej można było usłyszeć fenomenalne wykonania piosenek pt. „Być kobietą” oraz „Ramię w ramię” zaśpiewanych przez grupę dziewcząt naszego liceum oraz męskie popisowe wykonanie piosenki pt. „Na zawsze” , co spotęgowało magiczną atmosferę, dzięki zaangażowanej publiczności i zaświeconym latarkom w telefonach. Szkolny Zespół Teatralny po mistrzowsku zaprezentował kolejne przedstawienie, które zachwyciło wszystkich zgromadzonych. Nie zabrakło gromkich braw. Sztuka wraz z dekoracją byłprzygotowane pod opieką Pani Wicedyrektor Anicety Wójcik i Pani Małgorzaty Haloty. W przygotowaniu teatralnej scenografii pomogły uczennice klasy I E.

Z niecierpliwością Szkolny Zespół Teatralny oczekuje kolejnej okazji do przygotowania równie interesującego przedsięwzięcia.

Autor tekstu: Mateusz Karbarz

 Więcej na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038357475543

Wycieczka dydaktyczno – krajoznawcza w Góry Świętokrzyskie.

 

12 października dwie klasy naszego liceum I c biologiczno – chemiczna oraz klasa I f Oddziału Przygotowania Wojskowego wraz z wychowawcami brali udział w wycieczce dydaktyczno – krajoznawczej w Góry Świętokrzyskie. Naszą przygodę po Łysogórach rozpoczęliśmy w  Św. Katarzynie, zdobyliśmy  Łysice, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Dotarliśmy do Kapliczki Św. Mikołaja i Kakonina.  Na Święty Krzyż weszliśmy od strony Szklanej Huty. Weszliśmy na taras widokowy, skąd doskonale widać gołoborza. Zwiedziliśmy klasztor na Świętym Krzyżu i Muzeum Przyrodniczo- Leśne. Z Łysej Góry „Traktem Królewskim”, przez Świętokrzyski Park Narodowy zeszliśmy  do Nowej Słupi gdzie czekał na nas autobus. Przez cały czas towarzyszyła nam piękna złota polska jesień i super samopoczucie. Zadowoleni i z naładowanymi bateriami wróciliśmy do Staszowa.