im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

news

Dzień Kultury Bezpieczeństwa

Rok szkolny 2017/18 to czas kolejnej edycji programu edukacyjnego pn. Kultura Bezpieczeństwa. Program ten jest realizowany w naszym Liceum we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, w szczególności z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. Działania programu Kultura Bezpieczeństwa, adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Życzenia

Ktoś miłowany tu przyjdzie - dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce.
Ktoś miłowany nam powie: Tęsknotą waszą zakwitnę,
Ponad srebrnymi łodziami ujrzycie żagle błękitne.
Jakże daleko - daleko fala nas życia poniosła.
Wszystko się ku nam przybliży: żagle i łodzie, i wiosna.
Wszystko się ku nam przybliży i w zachwyceniu ukaże
Dawno zgubione radości, imiona nasze i twarze.
Gwiazdy zgubione zaszumią, struny się dźwiękiem
rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą.

Jan Pietrzycki

Przyjaciołom naszej szkoły, Dyrekcjom i Zarządom
życzliwych nam zakładom pracy, Rodzicom, Gronu Nauczycielskiemu oraz Uczniom,
zdrowych, radosnych, Dobrego Ducha pełnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkich darów od Tego, który Sam Siebie podarował.

Profilaktyka prozdrowotna i sposoby świadomego dbania o zdrowie.

15 listopada 2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyło się spotkanie młodzieży klas drugich z panią doktor Beatą Bittner, pracownikiem przychodni rodzinnej doktor Bożeny Ryczkowskiej, z którą szkoła prowadzi wieloletnią współpracę. Temat spotkania to „Profilaktyka prozdrowotna i sposoby świadomego dbania o zdrowie.”

XVIII EDYCJA AKCJI „GÓRA GROSZA”

Szkolny Samorząd Uczniowski informuje o udziale naszej szkoły w akcji „Góra Grosza”, zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Podajemy link do jej regulaminu:http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2017/10/gg2017-regulamin-akcji.pdf
Udostępniamy także fragment tegorocznego listu-apelu pana Roberta Barańskiego, dyrektora Towarzystwa „Nasz Dom” i Elżbiety Prządki, koordynatorki akcji (link do całości listu: http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2017/10/gg2017-list.pdf ):

WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZE STOWARZYSZENIEM „SURSUM CORDA”

Od wielu już lat Szkolny Samorząd Uczniowski naszego liceum - w okresach poprzedzających Boże Narodzenie i Wielkanoc - współpracuje ze Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA”, rozprowadzając świąteczne kartki. Cena wyjściowa każdej z nich wynosi dwa złote, niemniej można zaofiarować większą sumę. Mamy ich zawsze do sprzedania pięćdziesiąt.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Jak co roku, w trzeci czwartek listopada, tj. 16.11.2017 r. obchodzono Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej właśnie okazji w murach naszej szkoły gościliśmy przedstawiciela Sanepidu, Panią Dorotę Wojnarowską oraz funkcjonariusza Policji, mł. asp. Marcina Skalskiego. Pani Wojnarowska w bardzo obrazowy sposób pragnęła zniechęcić zebraną młodzież do sięgania po papierosy.

Fotogaleria z akcji „WYWIEŚ POLSKĄ FLAGĘ 11 LISTOPADA”

Nagrody za przysłane zdjęcia otrzymają następujący uczniowie:
1. Bartosz Jakubas z kl. III D
2. Wiktoria Wyrazik z kl. I A
3. Natalia Fitowska z kl. I A
4. Milena Pawłowska z kl. II A
5. Kamila Kicińska z kl. II A
6. Dominika Kwiatkowska z kl. II A

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

10 listopada 2017 roku, w piątek, w przeddzień 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych, zorganizowane przez Szkolny Samorząd Uczniowski. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości: Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, pani Beata Oczkowicz; przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, major Jacek Kozakowski, Szef Sekcji Łączności i Informatyki; reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, major dypl.. inż. Zbigniew Turczyniak, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień i Szef Wydziału Rekrutacji; Komendant Powiatowy Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie, brygadier mgr inż. Rafał Gajewicz; Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, starszy aspirant Mariusz Domagała; Starosta Powiatu Staszowskiego, pan Michał Skotnicki; Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, pan Leszek Kopeć, jednocześnie ojciec jednej z naszych pierwszoklasistek; pan Michał Gęca, niegdysiejszy członek Młodego Wojska Polskiego; pan Józef Małobędzki, działacz solidarnościowy lat 80-tych; przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, panowie Janusz Dulęba z żoną Henryką i pan Włodzimierz Strzałkowski, pan Adam Koziński, były dyrektor naszego LO, oraz pani Stefania Kwiatkowska, emerytowana nauczycielka; pani Teresa Cierlik, wiceprezes STK, zajmująca się organizacją zajęć Uniwersytetu III Wieku; Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, pani Anna Ogórek; Kierownik Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, pani Joanna Cheba; pan Jacek Jaworski, przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie; pan Andrzej Wawrylak, znany staszowski regionalista. (Jeśli kogoś pominęliśmy, prosimy najpokorniej o wybaczenie!) Przybyło także wielu rodziców uczniów klas pierwszych. Wszystkim serdecznie za to dziękujemy! Uroczystość odbywała się w godzinach dopołudniowych, więc rozumiemy, że musieli Państwo dołożyć wielu starań, by towarzyszyć swoim dzieciom w tym niezmiernie ważnym dla nich momencie.

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

Od 4 do 11 listopada w wielu szkołach całej Polski odbywają się zajęcia w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzą je prawnicy. Idea wspomnianego przedsięwzięcia to uświadamianie młodym ludziom roli Konstytucji w codziennym życiu każdego człowieka.

ŚWIĘTO TERENOWYCH ODDZIAŁÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ W KIELCACH

27 października 2017 roku Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach świętował 99-lecie utworzenia Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej. Uroczystość odbywała się w Klubie Wojskowym na Bukówce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Wzięło w niej udział wielu wojskowych oraz związanych z siłami zbrojnymi – poprzez pracę – cywilów, a także przedstawiciele władz samorządowych.

WYCIECZKA KLAS: IA, ID, IID, IIIA I IIIE NA FILM, PT. „TWÓJ VINCENT”

25 marca 2017 roku Profesjonalne Kino Objazdowe „Outdoor Cinema” zawitało po raz kolejny do naszego miasta. Tradycyjnie już swoją Salę Widowiskową wypożyczył mu Staszowski Ośrodek Kultury. Oglądaliśmy niezwykły pełnometrażowy film animowany, pt. „Twój Vincent”. Jego akcja jest osnuta wokół śmierci tytułowego bohatera, Vincenta van Gogha, postimpresjonistycznego malarza. Od razu też warto zaznaczyć, że obraz został pomyślany jako hołd dla 70-letniej już tradycji polskiej animacji.