im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

news

Wycieczka do Włoch w dniach 23.05.2019 do 30.05.2019

Jak co roku w miesiącu maju wyruszyliśmy na wycieczkę do Włoch, której celem jest poznanie tego kraju, jego historii, zabytków, kultury, tradycji i obyczajów. Młodzież ma możliwość zwiedzania znanych miast ,takich jak: Florencja, Rzym, Asyż , Wenecja oraz w drodze powrotnej Wiedeń . Zwiedzanie Rzymu rozpoczynamy od bazyliki papieskiej , katakumb św. Kaliksta, Muzeów Watykańskich, starożytnego Rzymu . Dużym przeżyciem jest udział w Anioł Pański z papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra oraz odwiedzenie grobu naszego niezapomnianego rodaka Jana Pawła II.

XXVII Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Do tradycji naszej szkoły należy coroczny udział młodzieży w zawodach pierwszej pomocy. Wygrywając etap rejonowy uczestniczyliśmy w dniu 11.05.2019r, w Okręgowych Mistrzostwach PCK w Kielcach, w których to nasza drużyna w składzie :

Wiktoria Skowron, Kinga Janik, Julia Orzechowska, Natalia Dunajska, Martyna Dąbrowska, Natalia Bednarska wywalczyła IV miejsce spośród 9-ciu uczestniczących zespołów.

Informacja o projekcie

W ramach finałowego etapu ogólnopolskiego konkursu " Praca Organiczna 2.0" realizujemy projekt edukacyjny Ludzie barwni jak motyle we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Staszowie. Nasze działania mają na celu rozwój uzdolnień artystycznych osób niepełnosprawnych, udoskonalenie ich umiejętności nawiązywania nowych znajomości, wzrost poczucia własnej wartości ludzi niepełnosprawnych oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na trudności, z którymi codziennie muszą się mierzyć. Wkrótce podzielimy się efektami naszych działań.

Autorzy projektu: Daria Golonka i Krzysztof Kwieciński

Lekcja kompetencyjna w staszowskim liceum: Refleksja nad ludzką kondycją-błazen królewski w sztuce i literaturze

30 kwietnia bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego gościło dziewięć zespołów uczniowskich z klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu staszowskiego. Odwiedzili nas uczniowie z: Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy wraz z opiekunem Panią wicedyrektor Teodorą Ambroży, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach z Panią Weroniką Orzechowską, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym wraz z opiekunami Panią Lidią Albiniak oraz Panią Dianą Boroń – Maziarz, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Połańcu wraz z Panią Alicją Adaś, Gimnazjum nr 1 w Staszowie z opiekunem Panią Beatą Wojtasińską oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Staszowie pod opieką Pani Małgorzaty Rajcy. Inspiracją dla spotkania były obchody XXVII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, nad którym patronat naukowy sprawuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W bieżącym roku, w związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę hasłem przewodnim były słowa: Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu. Gości przywitała Pani Dyrektor Anna Karasińska, która przedstawiła cele spotkania, wspomniała o patronacie naukowym, konwencji zajęć, podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przybycie. Zajęcia prowadziły Pani Iwona Poziomek nauczyciel języka angielskiego oraz Pani Paulina Mielnik nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pani Jolanta Polit przygotowała projekt plakatu promującego naszą inicjatywę. Obok nauczycieli aktywny udział w zajęciach wzięli uczniowie z klasy Ia: Maja Toporowska, Anna Fortuna, Alicja Bednarska, Milena Ryjo, Julia Ptak, Hubert Laskowski oraz z klasy Id - Iga Wosińska i Jakub Gozdek, którzy witali gości, pomagali w dynamicznym przebiegu zajęć, byli wsparciem dla młodszych kolegów.

Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

25 kwietnia 2019 roku Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Pani Anna Karasińska podpisała porozumienie partnerskie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, który w imieniu władz uczelni reprezentował Pan Tomasza Szeląg, doktora nauk prawnych, adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego. Towarzyszyły mu studentki Instytutu Prawa, które jednocześnie reprezentowały władze Samorządu Studenckiego, Koła Naukowego Follow UPoraz redakcję Sprężynki, Pisma studentów IPAE

Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

 

28 marca 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła szóste zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia pozyskanego w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Piony Klas Mundurowych”. Instruktaż bezpiecznego zachowania się na poligonie i zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po zajęciach przeprowadzony został przez instruktorów 21 Batalionu Obrony Terytorialnej. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli taktyki poruszania się w terenie, posługiwania się kompasem i mapą. Poznawali techniki strzelania bojowego z broni znajdującej się na wyposażeniu żołnierza Wojska Polskiego. Następnie nasi mundurowi odbyli ćwiczenia z wybranych elementów taktyki na polu walki oraz technik samoobrony z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.

Sukces naszych uczniów w konkursie „100 lat Policji”.

W tym roku przypada setna rocznica utworzenia Policji Państwowej. Kierownictwo polskiej Policji zaplanowało szereg przedsięwzięć o charakterze artystycznym, którymi pragnie uświetnić obchody 100‐lecia Policji w całym kraju i podkreślić jej ważną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Uczniowie naszego Liceum wzięli w Ogólnopolskim Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego organizatorami są: Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Gabinet Komendanta Głównego Policji.

VII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbył się finał VII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu byli: pan Krzysztof Janik - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i pani Iwona Poziomek – nauczycielka języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

BohaterON w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Nasza szkoła już włączyła historię!
22 października 2018 roku uczniowie klasy II D, II B oraz I D uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach akcji ,,BohaterON". Ogólnopolska kampania ma na celu upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie mogli rozwinąć swoje umiejętności polonistyczne oraz historyczne. Przybliżono przebieg Powstania Warszawskiego oraz historię poszczególnych Powstańców. Zginąć razem z rannym przyjacielem czy zostawić go i ratować własne życie? Czy bitwa o Stolicę ma w ogóle sens – przecież umiera tak wiele osób? Przed takimi i innymi dramatycznymi wyborami stali Powstańcy Warszawscy. 

Więcej informacji...