im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Zajęcia edukacyjno - mediacyjne w Sądzie Rejonowym w Staszowie

 

Uczniowie klasy I E Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 19 października 2022r. uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – mediacyjnych z mediatorem Panią Agnieszką Kazimierczak - Godzwon w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Spotkanie to zostało zrealizowane w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Jest to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Tegoroczne hasło przewodnie tego przedsięwzięcia to „Schowaj pięść, wyciągnij rękę – mediacja mostem do zgody”.

Podczas tych zajęć uczniowie klasy humanistycznej wysłuchali prelekcji na temat podstawowych zasad mediacji, poznali skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów, zapoznali się z korzyściami płynącymi z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Druga część zajęć wymagała od uczniów dużej aktywności. Polegała ona bowiem na opracowaniu sytuacji konfliktowej i za pomocą technik mediacyjnych doprowadzenie do ugody między stronami. W rolę mediatorów wcieliły się uczennice Zuzanna Bąk i Wiktoria Bieniek, natomiast uczestnikami aranżowanych sporów byli: Maja Fila, Hanna Łukasik, Zuzanna Bąk, Karol Sawicki i Adam Hawryluk. Pod czujnym okiem Pani Agnieszki Kazimierczak – Godzwon uczniowie mogli zmierzyć się z tak trudnym zadaniem. Wzorowo poradzili sobie z tym wyzwaniem. 

Finałem tego spotkania było zapoznanie się z wyglądem sali sądowej, w której odbywają się sprawy karne oraz z celami.

Organizatorem działania była pani Anna Walas, opiekunem uczniów – pani Ewelina Strzelecka.