im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szkolenie dla Strzelców z JS 2151 Staszów im. 2 Pułku Piechoty Legionów

 

Strzelcy z JS 2151 Staszów im. Pułku Piechoty Legionów (oraz uczniowie z klas mundurowych) w ramach corocznego planu szkolenia uczestniczyli w dwóch etapach przygotowania wojskowego. W pierwszym etapie zorganizowanym w dniu 21.01.2022 r. zapoznali się z z teorią i praktyką strzelań oraz teorią związaną z działaniem w terenie zurbanizowanym, a także regulaminami i musztrą WP. Ponadto mogli szlifować swoje umiejętności strzeleckie na multimedialnym systemie szkolno-treningowym działającym w wirtualnej rzeczywistości, który został oddany do użytku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Drugi etap szkolenia, który został zorganizowany w dniu 28.01.2022 r. obejmował zapoznanie strzelców z łącznymi czynnościami do strzelania na odkrytych strzelnicach wojskowych oraz taktykę w terenie otwartym, a także kolejne elementy musztry WP. Szkolenie wzbogacono również o doskonalenie umiejętności strzeleckich na multimedialnym systemie szkolno-treningowym. W szkoleniach wzięło udział 27 strzelców.

Zajęcia w obydwu blokach prowadzili: st. insp. ZS. Edward Drózd, mł. insp. ZS. Marek Morawski oraz ppor. ZS. Filip Sapa.