im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Egzamin końcowy CWKM 2022

18 lutego 2022 roku, kadeci z III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie realizujący VI edycję projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odbyli egzamin teoretyczny i praktyczny na zakończenie nauki w programie.

22 kadetów przystąpiło do egzaminu sprawdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu przedmiotu Edukacja wojskowa. Część teoretyczna z powodu sytuacji pandemicznej odbyła się online na platformie Microsoft Teams, natomiast część praktyczną przeprowadzono w naszej szkole.

W części praktycznej uczniowie wykonywali zadania podzielone na sześć bloków tematycznych tj:

                       I.         Regulaminy wojskowe i musztra.

                Zadania egzaminacyjne: 

1.     Zachowanie podczas występowania z szyku i wstępowania do szyku na komendę.

2.     Osobiste złożenie ustnego meldunku przełożonemu o wykonaniu zadania. 

                     II.         Taktyka.

Zadania egzaminacyjne: 

1.     Pokonać teren osiągając wskazane punkty terenowe: sposobem czołganiem na brzuchu, krótkimi skokami, czołganiem na boku.

2.     Przemieścić się we wskazanym odcinku w terenie w marszu ubezpieczonym dwójkami z indywidualnym wyposażeniem. 

                   III.         Szkolenie strzeleckie.

            Zadania egzaminacyjne: 

1.     Rozłożyć częściowo karabinek i złożyć karabinek po częściowym rozłożeniu, oraz naładować i rozładować magazynek 30 sztukami amunicji.

2.     Wykonać strzelanie z broni krótkiej i długiej na strzelnicy wirtualnej do tarczy. 

                   IV.         Szkolenie medyczne. 

Zadania egzaminacyjne: 

1.     Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Pozycja boczna.

2.     Postępowanie w przypadku omdlenia.

                     V.         Terenoznawstwo. 

            Zadania egzaminacyjne: 

1.      Wskazać kierunki stron świata oraz określić odległość do wskazanego punktu terenowego na mapie topograficznej.

2.      Wykonać pomiar azymutu na wskazany obiekt.

                   VI.         Blok „rodzajów wojsk”: rozpoznanie, OPBMR, POPL, szkolenie inżynieryjno-saperskie. 

1.     Wykonać rzut granatem ćwiczebnym do celu. 

2.     Założyć prawidłowo maskę przeciwgazową, sprawdzić szczelność. 

Egzamin przeprowadzony został przez nauczycieli naszego Liceum, instruktorów Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Jednostki Strzeleckiej 2151 Staszów działającej w naszej szkole oraz przy dużym wsparciu i zaangażowaniu instruktorów wojskowych z naszej jednostki patronackiej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba w Nowej Dębie:

  1. Chorąży Zbigniew Gierach  OSPWL  Nowa Dęba. 
  2. mł. chor. Mieczysław GŁOWACKI OSPWL  Nowa Dęba.
  3. Z-ca dyr. LO, Podporucznik ZS „Strzelec” Aniceta Wójcik
  4. Mł. Insp. ZS „Strzelec” Marek Morawski – n-l LO
  5. St. Insp. ZS „Strzelec” Edward Drózd – n-l LO

 

6.     Podporucznik ZS „Strzelec”  Filip Sapa