im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

O SZKOLE

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

15 września młodzież z klas Ib i Ic uczestniczyła w kolejnych działaniach w ramach ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”, którego zwierzęciem przewodnim w tej edycji jest gęś gęgawa.

Założona kilka lat temu siłami poprzednich roczników remiza śródpolna wymagała kolejnej pielęgnacji. Praca polegała na oczyszczeniu z chwastów sadzonek drzew, które po dwóch latach walki z przeciwnościami aury zaczęły się skutecznie aklimatyzować i nabrały kształtów i rozmiarów.
Zaangażowana w pracę fizyczną młodzież miała również okazję poznawać elementy różnorodności biologicznej i formy ochrony przyrody stosowane w powiecie staszowskim. Pobyt w terenie stał się okazją obserwowania dwóch orłów bielików przelatujących nad naszą remizą a także zwiedzenia położonego w pobliżu rezerwatu przyrody „Dziki Staw”. Działania te wpisały się jednocześnie w realizację podstawy programowej z biologii. Były zatem lekcją biologii inaczej.


fot. Grzegorz Skubera
fotografia bielika w innych okolicznościach – K. Kamuda

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.

NASZE KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU EKOLOGICZNEGO „OŻYWIĆ POLA”.