im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

SPOTKANIA Z BIOLOGIĄ NA UJK

 

25 marca 2022 roku młodzież klas biologicznych naszego liceum miała okazję poszerzyć swoją wiedzę biologiczną w czasie warsztatów zorganizowanych przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach uniwersyteckich zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem projektu prowadzonego przez UJK jest pogłębienie wiedzy biologicznej uczniów, rozwijanie zainteresowań biologią, popularyzacja wiedzy o różnorodności biologicznej, a także zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych.

Uczniowie naszej szkoły korzystali z zajęć dotyczących biologii molekularnej. Zajęcia rozpoczęły się wykładem dotyczącym bakterii, ich powstania, biologii  oraz możliwości wykorzystania we współczesnej biotechnologii. Następnie uczniowie udali się do laboratoriów, gdzie pod okiem pracowników naukowych uczelni mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych, polegających na nauce posługiwania się pipetą automatyczną, przygotowania próbek roztworów do badań spektrofotometrycznych, sporządzania i barwienia preparatów mikroskopowych bakterii oraz sporządzania hodowli kultur drożdży. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele biologii, pan Mariusz Ziętarski oraz pan Grzegorz Skubera.