im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Egzamin końcowy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

 

30 marca 2021 roku, kadeci z III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie realizujący III edycję projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odbyli egzamin teoretyczny i praktyczny na zakończenie nauki w programie.

20 kadetów przystąpiło do egzaminu sprawdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu przedmiotu Edukacja wojskowa. Część teoretyczna z powodu sytuacji pandemicznej odbyła się online na platformie Microsoft Teams, natomiast część praktyczną przeprowadzono w naszej szkole. Kadeci podzieleni zostali na cztery pięcioosobowe grupy egzaminacyjne.

W części praktycznej uczniowie wykonywali zadania podzielone na sześć bloków tematycznych tj:

 1. Regulaminy wojskowe i musztra.

                Zadania egzaminacyjne:

 1. Zachowanie podczas występowania z szyku i wstępowania do szyku na komendę.
 2. Osobiste złożenie ustnego meldunku przełożonemu o wykonaniu zadania.
 3. Taktyka.

Zadania egzaminacyjne:

 1. Pokonać teren osiągając wskazane punkty terenowe: sposobem czołganiem na brzuchu, krótkimi skokami, czołganiem na boku.
 2. Przemieścić się we wskazanym odcinku w terenie w marszu ubezpieczonym dwójkami z indywidualnym wyposażeniem.
 • Szkolenie strzeleckie.

            Zadania egzaminacyjne:

 1. Rozłożyć częściowo karabinek i złożyć karabinek po częściowym rozłożeniu, oraz naładować i rozładować magazynek 30 sztukami amunicji.
 2. Wykonać łączne czynności do strzelania szkolnego z karabinka ASG do tarczy.
 3. Szkolenie medyczne.

Zadania egzaminacyjne:

 1. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Pozycja boczna.
 2. Postępowanie w przypadku omdlenia.
 3. Terenoznawstwo.

            Zadania egzaminacyjne:

 1. Wskazać kierunki stron świata oraz określić odległość do wskazanego punktu terenowego.
 2. Wykonać pomiar azymutu na wskazany obiekt.
 3. Blok „rodzajów wojsk”: rozpoznanie, szkolenie inżynieryjno-saperskie.
 4. Wykonać rzut granatem ćwiczebnym do celu.
 5. Wykonać maskowanie strzelca i sprzętu indywidualnego.

Egzamin przeprowadzony został przez nauczycieli naszego Liceum, instruktorów Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Jednostki Strzeleckiej 2151 Staszów działającej w naszej szkole oraz przy dużym wsparciu i zaangażowaniu instruktorów wojskowych z naszej jednostki patronackiej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba w Nowej Dębie.