im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną, np. Moodle. e-podręczniki, Google Classroom, Universality oraz Google Dysk, Microsoft One Drive, Dropbox Skype, Microsoft Teams, YouTube, Google Hangouts Meet, Messenger ,WhatsApp , stronę internetową szkoły.

Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

 

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), drogą elektroniczną zostaną przekazane poniższe dokumenty:

 

  1. wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

  2. wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;

  3. plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

 

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.30 w każdy dzień tygodnia.

 

Kontakt z pedagogiem:

tel. .506 196 735

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (Tel. 15 864 25 83)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula i siłownia).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Kontakt z dyrektorem szkoły, Anną Karasińską: 730 330 600.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany drogą elektroniczną przez wychowawców klas.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Anna Karasińska

Drodzy uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną, np. Moodle. e-podręczniki, Google Classroom, Universality oraz Google Dysk, Microsoft One Drive, Dropbox Skype, Microsoft Teams, YouTube, Google Hangouts Meet, Messenger ,WhatsApp , stronę internetową szkoły.

Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną podlegają ocenianiu.

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

 

Zwróć szczególną uwagę na:

 

  1. wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

  2. wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;

  3. plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy.

 

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Dane do kontakt z pedagogiem:

 

Kontakt z pedagogiem:

tel. .506 196 735

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych zajęć z informatykiem to: 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00

 

 

 

 

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Anną Karasińską: 730 330 600.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany drogą elektroniczną przez wychowawców klas.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

 

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

 

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły

Anna Karasinska