im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

 

28 marca 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła szóste zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia pozyskanego w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Piony Klas Mundurowych”. Instruktaż bezpiecznego zachowania się na poligonie i zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po zajęciach przeprowadzony został przez instruktorów 21 Batalionu Obrony Terytorialnej. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli taktyki poruszania się w terenie, posługiwania się kompasem i mapą. Poznawali techniki strzelania bojowego z broni znajdującej się na wyposażeniu żołnierza Wojska Polskiego. Następnie nasi mundurowi odbyli ćwiczenia z wybranych elementów taktyki na polu walki oraz technik samoobrony z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.