im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

Dnia 7 grudnia 2018 r. od godz. 8.00 - 23.00 odbędzie się ankietowanie rodziców w ramach ewaluacji zewnętrznej, która przeprowadzona zostanie w naszej szkole w dniach od 28 listopada 2018 r.
Wizytatorzy ds. ewaluacji Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty starają się uzyskać obraz funkcjonowania szkoły. Rozmawiają z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa rodzicami.
Serdecznie zapraszam Państwa do elektronicznego wypełnienia ankiety w szkole od godz. 8.00 – 17.00 lub w domu od godz.8.00 – 23.00.
Za pośrednictwem dzieci przekażemy Państwu kod umożliwiający dostęp do ankiety.
Zależy nam na udziale Państwa w (ankiecie) badaniu. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzę, że dzięki pomocy Państwa uda nam się wzmacniać i nieustannie rozwijać naszą szkołę

Z poważaniem Anna Karasińska