im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

25 października certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła drugie zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.
Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznali się z realnym procesem szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych oraz z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się w jaki sposób poruszać się po polu walki, okopywać się w pozycji leżącej strzeleckiej, rzucali granatem do celu w pozycji stojącej, poznawali tajniki posługiwania się bronią strzelecką oraz uczyli się w jak sposób ewakuować rannego z pola walki. Następny Wojskowy Dzień Szkoleniowy już w listopadzie.