im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Centralne Obchody Dnia Weterana w Kielcach. 29 maj 2018.

W Kielcach odbyły się Ogólnopolskie obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Uczniowie klas mundurowych i Związku Strzeleckiego 'Strzelec" z naszego liceum uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu.

W w obchodach uczestniczył Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Minister Mariusz Błaszczak w wygłoszonym przemówieniu podkreślił szczególny charakter obchodzonego święta Dnia Weterana, przede wszystkim ze względu na to, że upamiętnia ono tych, którzy służą Polsce poza granicami kraju i dbają o to aby Polska była bezpieczna i mogła się rozwijać. Polacy powinni pamiętać o bohaterach walczących poza krajem i w razie potrzeby udzielać im wsparcia.