im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

XXVI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 08.12.2017 r. gościli w naszym Liceum zwycięscy eliminacji szkolnych Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzorem lat ubiegłych w szkole przeprowadzony został etap rejonowy tejże olimpiady. Głównym organizatorem eliminacji szkolnych i powiatowych jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Staszowie, pod kierownictwem Pani Joanny Cheby.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs obejmujący etap szkolny, rejonowy, wojewódzki oraz centralny (finałowy). Jest to jeden z konkursów w którym młodzież chętnie uczestniczy ze względu na ciekawą tematykę. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.
Etap rejonowy tegorocznej Olimpiady rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
kategoria II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcami etapu rejonowego tegorocznej Olimpiady zostali: Dominika Kwiatkowska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Połańcu w kategorii I, oraz Julia Gach – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w kategorii II.
Ponadto w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych II miejsce zajęła Natalia Czereś – uczennica Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Oleśnicy oraz III miejsce – Klaudia Klimek z klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej numer 2 w Staszowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych II miejsce zajęła Julia Popielska – uczennica klasy licealnej w Zespole Szkół imienia Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu, natomiast III miejsce – Julia Gawłowska – uczennica Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie.
Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom i życzymy sukcesów w kolejnym etapie Olimpiady, który odbędzie się w Kielcach w dniu 15 marca 2018 r./tekst: Mariusz Ziętarski; foto: Aleksandra Głuc/