im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Plastyka - J.Polit (28-29.05.2020)

PLASTYKA 28.05.2020r.

PLASTYKA 29.05.2020r.

 

Klasy I ap, I bp, I cp, I dp, Iep

Nauczyciel : Jolanta Polit

Temat: Magdalena Abakanowicz –polska rzeźbiarka światowej sławy

Serwer edukacyjny epodreczniki.pl –wyszukaj Skomplikowane, magiczne i ogromne formy rzeźbiarskie Magdaleny Abakanowicz

Nauczysz się

  • wskazywać cechy twórczości Magdaleny Abakanowicz;

  • wyjaśniać ideę abakanów;

  • omawiać dzieła artystki;

  • analizować poszczególne prace artystki.

  1. Magdalena Abakanowicz jako rzeźbiarka współczesna – abakany

Abakan-rodzaj tkaniny artystycznej będącej monumentalną kompozycją przestrzenną zbliżoną do rzeźby, autorstwa Magdaleny Abakanowicz

  1. Sposób przedstawienia człowieka w rzeźbach Abakanowicz

  2. Magdalena Abakanowicz, „Nierozpoznani”, online-skills, CC BY 3.0-zapraszam do wirtualnego zwiedzenia instalacji.

  3. Dzieła zaangażowane

Zadanie dla uczniów chętnych-opracuj multimedialna prezentację dotyczącą bogatego dorobku rzeźbiarskiego Magdaleny Abakanowicz. Termin zaliczenia do 12 maja 2020r.

Pozdrawiam J. Polit