im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Olimpiada Geograficzna

6 lutego 2021 roku na Uniwersytecie im Jana Kochanowskiego na wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku w Kielcach,  odbyły się zawody okręgowe II stopnia 47 Olimpiady Geograficznej. Naszą  szkołę reprezentowała Martyna Kurpińska. Martyna napisała pracę konkursową „Charakterystyka fizycznogeograficzna jeziora  „Duży Staw””. Praca została wysoko oceniona i pozwoliła zakwalifikować się do II stopnia olimpiady. Dziękujemy za udział w etapie okręgowym i życzymy sukcesów w przyszłych edycjach Ogólnopolskiej  Olimpiady Geograficznej.

Walentynki w bibliotece

Zdjęcia należy przesłać do 21.02. 2021r.

Po upominki zapraszamy do biblioteki szkolnej, po powrocie do nauki stacjonarnej.

158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Staszowie.

Uroczystości w tym roku miały charakter symboliczny. W piątek, 22 stycznia o godz 10:00, burmistrz miasta i gminy Staszów, Leszek Kopeć, zastępca burmistrza, dr Ewa Kondek, ksiądz kanonik Szczepan Janas, starosta staszowski, Józef Żółciak, wójt gminy Rytwiany, Grzegorz Forkasiewicz oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, Anna Karasińska złożyli wiązanki i zapalili znicze pod mogiłami Powstańców Styczniowych w Staszowie i Rytwianach. Wartę honorową wystawili uczniowie  klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego którzy są członkami Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Jednostki Strzeleckiej 2151 Staszów. W skład  warty weszli następujący strzelcy:

Poznaj swoje prawa w pracy

     

Konkurs wiedzy o przepisach prawa pracy

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021”

 

  1. TEMAT I CEL KONKURSU
  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • inspirowanie do rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianą problematyką spraw z zakresu prawa pracy;
  1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
    1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy)
    2. Współorganizatorami konkursu są szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura Bezpieczeństwa” - na etapie szkolnym.

III. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

  1. ORGANIZACJA KONKURSU

Etap szkolny –  odbędzie się w dniu 27.01.2021 r. o godzinie 9.50 (on-line za pośrednictwem platformy teams)

szkolny komitet przeprowadza test i wyłania dwóch uczestników do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym.

(Baza pytań pod adresem https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/78222,konkurs-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-.html  lub https://tiny.pl/r5kbk

w zakładce (Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Zgłoszenia do 26.01.2021 przyjmuje: M. Ziętarski – przez formularz https://tiny.pl/r5kbp

Etap rejonowy – boć może on-line (nie ma jeszcze ścisłych informacji)

Etap centralny – brak jeszcze informacji

  1. Wykaz literatury oraz linków do stron internetowych zawierających przydatny materiał przygotowawczy do Konkursu:

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy