im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

news

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba

 

31 stycznia 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła piąte zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Spotkanie informacyjne dotyczące służby wojskowej

7 lutego 2019 roku w murach naszej szkoły odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące służby wojskowej. W spotkaniu uczestniczyła pani Elżbieta Ferra – inspektor Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień z Sandomierza, Podchorąży II roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz żołnierz zawodowy z III Batalionu Radiolokacyjnego z Sandomierza.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i instalacja sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych w klasopracowniach w ramach projektu „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie””.

Dotyczy: projektu nr umowy: RPSW.08.03.03-26-0060/17-00 pn. „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.


Wzór oferty


Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH”

Nasze liceum już od wielu lat współpracuje z krakowską Akademią Górniczo Hutniczą. W tym roku już po raz dwunasty nasi uczniowie przystąpili do udziału w trzystopniowej ogólnopolskiej olimpiadzie pod nazwą „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” . Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz lepsze jej przygotowanie do podjęcia studiów technicznych.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Informujemy, że 14 grudnia 2018r. odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, a 22 stycznia 2019r. ogłoszono wyniki.
Z radością i dumą zawiadamiamy, że Karolina Kondek – uczennica klasy IIa, przeszła do drugiego etapu konkursu. Uczennica musiała zmierzyć się z testem leksykalno – gramatycznym oraz wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

Sukces w „Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym”

Tradycyjnie już 6. stycznia w Pałacyku Zielińskich w Kielcach miało miejsce uroczyste rozdanie dyplomów m. in. dla laureatów i osób wyróżnionych w kolejnej już edycji „Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego”. W tym roku z naszego liceum sukces odniosła uczennica Klasy III A - Aleksandra Staszewska. Zajęła III miejsce z zakresu rozszerzonego w kategorii C Liceum.

WYJĄTKOWI GOŚCIE ZZA OCEANU.

23 listopada 2018 roku mieliśmy zaszczyt przyjąć niezwykłych gości. Naszą szkołę odwiedziła p. Passi Rosen-Bayewitz, pracownik naukowy, badacz losów polskich Żydów, a przede wszystkim wieloletnia przyjaciółka Szkoły, której historia rodzinna związana jest ze Staszowem. Nasze miasto i Szkoła były tylko jednym z etapów bardzo bogatej podróży po Polsce, w którą p. Passi Rosen-Bayewitz zabrała niemal całą swoją amerykańską rodzinę.

W drodze do Betlejem

W drodze do Betlejem” to tytuł jasełek wystawionych 21 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. W auli naszej szkoły licznie zgromadziła się publiczność – społeczność szkolna, na czele z Panią Dyrektor Anną Karasińską.

Nasi artyści na Gali Finałowej w Kielcach

 

Dnia 8 grudnia Zespół CREDO wziął udział w XII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Piotra Klimczaka w Kielcach jak i w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Uczniowie przygotowali 3 utwory, z których przed jury wykonali: kolędę "Bracia patrzcie jeno" oraz pastorałkę "Pieśń świąteczna o wierności Boga". Tym samym nasi artyści zapewnili sobie udział w Gali Finałowej w Kielcach w dniu 29 grudnia, podczas której zostanie ogłoszony werdykt. Patronat honorowy nad festiwalem objął Andrzej Piaseczny.

Finał Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego

Finał Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego na poziomie rozszerzonym z udziałem naszych uczennic. 14 grudnia 2018 roku w budynku ENERGIS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach sześć dziewcząt naszej szkoły, zwyciężczyń etap szkolnego, wzięło udział w finale wojewódzkim Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego na poziomie rozszerzonym: