im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

news

ZAJĘCIA EDUKACYJNO INTEGRACYJNE W GOLEJOWIE

Korzystając z pięknej pogody dnia 08 września bieżącego roku młodzież klas biologicznych: IB i IIIBp wraz z opiekunami – nauczycielami biologii: panami Mariuszem Ziętarskim i Grzegorzem Skuberą, wybrała się na zajęcia edukacyjno integracyjne nad jeziora golejowskie. W trakcie zajęć młodzież poznawała istotę zjawisk krasowych występujących na Ziemi Staszowskiej, będących również źródłem tworzenia się jezior golejowskich. Uczniowie prezentowali także informacje na temat przeprowadzanych właśnie zabiegów rewitalizacyjnych tych jezior. Pobyt na łonie natury był też okazją do zapoznania się uczniów z metodami badań mikroorganizmów wodnych oraz oznaczania właściwości fizykochemicznych gleby i wody. Młodzież miała również możliwość poznania technik rozpoznawania roślin przy użyciu przewodników i kluczy do oznaczania tych organizmów. Ostatnim elementem zajęć w terenie było ognisko integracyjne umożliwiające bliższe poznanie się, zwłaszcza uczniów klasy pierwszej, która kilka dni temu rozpoczęła naukę w nowej dla siebie szkole.

Herbatka u Dulskich czyli dziesiąte NARODOWE CZYTANIE w naszej Szkole

 
 
 
 

W piątek 10 września społeczność naszego liceum wzięła udział w X jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Tego dnia w szkolnym ogrodzie edukacyjnym nauczyciele i uczniowie „Wyszyna” wcielili się w postacie z dramatu Gabrieli Zapolskiej Herbatka u Dulskich.

Lekturą tegorocznej edycji była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Jest to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Nazwisko bohaterki sztuki na stałe zagościło w polszczyźnie - dulszczyzna to określenie kołtuństwa, mieszczańskiej hipokryzji i ciasnoty poglądów, połączonej z wysokim mniemaniem o własnych walorach moralnych. „Moralność pani Dulskiej” była wielokrotnie wystawiana na deskach teatrów, doczekała się także kilku adaptacjifilmowych i spektakli Teatru Telewizji.

Bezpieczna droga do szkoły.

 

 

Dnia 07.09.2021 r. w auli szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszem policji  mł. asp. Marcinem Masternakiem  z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie na temat: „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem podjętych działań była troska o bezpieczeństwo uczniów przemierzających codzienną drogę do szkoły.  Policjant przedstawił zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują niechronionych uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych i rowerzystów. Przypomniał również podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące prowadzenia pojazdów, którymi uczniowie dojeżdżają do szkoły. Na koniec spotkania prelegent przestrzegł przed poruszaniem się po zmierzchu w ciemnym ubraniu bez elementów odblaskowych oraz zwrócił szczególną uwagę na   przechodzenie  lub przebieganie  w niedozwolonych miejscach.

Konkurs plastyczny "WAT uczelnią przyszłości!"

Zapraszamy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do udziału w konkursie plastycznym "WAT uczelnią przyszłości!". Konkurs organizowany jest przez Wojskową Akademię Techniczną im. J. Dąbrowskiego w Warszawie z okazji 70-lecia powstania akademii. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z załącznikami oraz o kontakt z nauczycielem Jolantą Polit lub wychowawcami klas.

Załaczniki do regulaminu konkursu plastycznego

Regulamin do regulaminu konkursu plastycznego

 

Szanowni Państwo!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  przesyła  informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. 

W  celu dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych, prosimy o umieszczenie przesłanych informacji  na tablicach ogłoszeń Państwa instytucji oraz jeżeli to możliwe, nieodpłatne zamieszczenie na stronach internetowych, w czasopismach i biuletynach, a także na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Jednocześnie KOWR OT w Kielcach, zwraca się z prośbą  o przekazanie informacji do podległych Państwu jednostek/wydziałów, które mają kontakt z potencjalnymi uczestnikami ww. programu.

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

                                                                                                                                                                                                                         

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2021/2022

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

  1. a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie, co najmniej 2 lat,
  3. c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
  4. d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r., Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
    lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  5. e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 

           Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.