im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

news

Zimowa  przygoda uczniów klasy mundurowej z Wyszyńskiego na poligonie w Nowej Dębie.

 

            

W dniach 06 – 10 grudzień 2021 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba odbył się obóz szkoleniowy klasy o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w ramach przedmiotu „Edukacja Wojskowa”. 

Jednostka Wojskowa OSPWL – Dęba jest naszą jednostką patronacką przydzieloną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

            Podczas obozu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów z podstawowym szkoleniem wojskowym. Do zajęć oddelegowani byli żołnierze ,którzy służą w OSPWL – Dęba.

            Przez pięć dni kadeci mieli okazję poznać w praktyce, jak wygląda wojskowe życie, poznać specyfikę służby i doskonalić umiejętności niezbędne w służbie wojskowej. Podczas szkolenia poznawali zagadnienia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, musztry, topografii, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, oraz ratownictwa medycznego. 

            Pięciodniowy obóz to jeden z głównych punktów w procesie szkolenia uczniów szkół średnich objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie korzystają z takiej formy zajęć na zakończenie edukacji. To bardzo intensywne szkolenie praktyczne podsumowujące dotychczasowe umiejętności w polu w trakcie określonej sytuacji taktycznej. To doskonalenie wiedzy wojskowej, m.in. z zakresu terenoznawstwa,  rozpoznania wojskowego i łączności, taktyki, zabezpieczenia logistycznego, szkolenia strzeleckiego, medycznego i inżynieryjno-saperskiego. Program uzupełniają też zajęcia z zakresu wychowania obywatelskiego i wojskowego. Obóz to także doskonały moment na ćwiczenie tzw. kompetencji miękkich – współdziałania, pracy w grupie, integracji społecznej.

 Młodzież ma możliwość poczuć namiastkę życia wojskowego – przez 5 dni funkcjonując w warunkach poligonowych.

W piątek ostatniego dnia po obiedzie odbył się apel kończący szkolenie poligonowe. KOMENDANT OSPWL – Dęba ppłk Artur ŻUBER wręczył certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni i z poczuciem spełnienia wrócili do Staszowa.

  

Tekst i foto: Mł. Insp. ZS Marek Morawski

JAK CO ROKU UCZNIOWIE NASZEGO LICEUM UCZCILI ROCZNICĘ CZARNEJ NIEDZIELI

 
Dużą część staszowskiej społeczności stanowili Żydzi, którzy podczas okupacji hitlerowskiej zostali wysiedleni z naszego miasta i eksterminowani. To wydarzenie jest powszechnie określane mianem Czarnej Niedzieli. Miało ono miejsce 8 listopada 1942 r. o godzinie ósmej rano. Na Rynku w Staszowie z rozkazu Ericha Schilda zgromadzili się mieszkańcy staszowskiego getta, około 7 tys. osób. Naziści zamierzali deportować ich do „fabryki śmierci” w Bełżcu. Aby zapanować nad wielotysięczną rzeszą Żydów, żołnierze hitlerowscy – Niemcy, Ukraińcy i Litwini – co jakiś czas oddawali strzały w bezbronny tłum. Wielu ludzi zginęło w Staszowie, wielu zostało zamordowanych w miejscowości oddalonej o zaledwie 10 km, Nizinach. Ofiary tego mordu pochowano w zbiorowym grobie w tejże wsi.
Dla upamiętnienia 79. rocznicy tego tragicznego dnia uczniowie klasy III Dp. o profilu humanistycznym wraz z Panią Profesor Marią Szewczyk i Panią Profesor Magdaleną Słomką udali się na staszowski cmentarz żydowski Nowy Kirkut, znajdujący się przy ulicy Targowej. Na miejscu spotkali się z Panem Andrzejem Wawrylakiem, opiekunem nekropolii, który od lat krzewi historię staszowskich Żydów. Z dużym zaangażowaniem opowiadał on o Czarnej Niedzieli, a przejęci dramatyzmem zdarzeń uczniowie słuchali go z uwagą. Dla uczczenia pamięci poległych, licealiści zapalili symboliczny znicz. Na zakończenie tego spotkania każdy z uczestników wpisał się do pamiątkowej księgi. Dzięki tej niezwykłej lekcji historii, młodzież poznała tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w naszym mieście podczas II wojny światowej.
 
tekst: Natalia Rybus, Anna Tomczyk - klasa IIIDp.
foto: Mateusz Karbarz - klasa IIIDp.

#Murem Za Polskim Mundurem - fotorelacja

 
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie włączyli się w ogólnopolską akcję #Murem Za Polskim Mundurem i wsparli naszych żołnierzy przebywających na granicy z Białorusią.

NASZA ABSOLWENTKA W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO „TALENTY ŚWIĘTOKRZYSKIE”.

 

19 listopada 2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”. Nagroda ta została przyznana między innymi tegorocznej absolwentce naszej szkoły Annie Ziętarskiej. Podczas gali wręczania nagród uczennicę reprezentował nauczyciel biologii naszego liceum Grzegorz Skubera.

 

Relację z uroczystości znaleźć można pod adresem:

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/wreczono-talenty-swietokrzyskie-dla-najlepszych-uczniow-i-stypendia-dla-wyrozniajacych-sie-studentow-w-swietokrzyskim-zobaczcie/ar/c1-15911541?fbclid=IwAR0FDtJngcl16yjWBMHUgtaPkhOvKxVHWwV7U_57fAzX7M8crsqH2An24N4

Dzień Języków Obcych

W naszym liceum Dzień Języków Obcych stał się tradycją. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych kultur oraz zachęcania młodych ludzi do nauki języków obcych, których znajomość pomaga w nawiązywaniu kontaktów oraz ułatwia znalezienie dobrej pracy. W bieżącym roku szkolnym Dzień Języków był dla uczniów okazją do uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach z języków obcych oraz historii w oddziale dwujęzycznym z wykorzystaniem elementów o kulturze danego kraju, ciekawych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii.

Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Kultury  w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 

 

W dniach 25-29.10.2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Wyszyńskiego w Staszowie obchodzono Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Kultury ph. „I TY możesz być zdrowym człowiekiem”. Projekt został objęty patronatem Starosty Staszowskiego Józefa Żółciaka.

Działania profilaktyczne zaplanowane na cały tydzień miały formę prelekcji, wykładów i pokazów, a ich tematyka była spójna z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkami polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały w/w działaniom profilaktycznym to: kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również promowanie kultury bycia – czyli savoir vivre na co dzień.

W przeprowadzeniu licznych działań profilaktycznych, wsparcia udzieliły następujące instytucje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie,  Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Stowarzyszenie Pro Civitas.  Wszystkie przedsięwzięcia były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Inauguracji obchodów tygodnia profilaktyki dokonała pani Dyrektor Anna Karasińska, która tym samym przedstawiła zebranym całotygodniowy harmonogram działań profilaktycznych, cele i zadania. W poniedziałek, jako pierwsza, wystąpiła pani Dorota Wojnarowska z wykładem na temat:” Jak dbać o zdrowie i życie swoje i bliskich w czasie pandemii z uwzględnieniem zasady DDM ? Prelegentka, podczas swojego wystąpienia nawiązała do niepokojącej sytuacji w kraju związanej z gwałtownie narastającą liczbą zachorowań wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Aby zapobiec kolejnej fali pandemii, rekomendowała  szczepienia, jako obecnie najbardziej skuteczną profilaktykę przeciwko COVID-19. Tematyka wykładu uwzględniała wytyczne MEiN, MZ i GIS, których głównym  celem jest  zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie pani Joanna Cheba swój wykład poświęciła promowaniu zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowe odżywianie. Pani Joanna, szczególnie podkreślała rolę warzyw i owoców w codziennej diecie.   Tego dnia rozstrzygnięty został również konkurs na zdrową i smaczną sałatkę. Komisja konkursowa, wyłaniając zwycięzców, kierowała się  walorami estetycznymi, smakowymi i zdrowotnymi. Dzięki życzliwości Rady Rodziców, zebrani mieli możliwość degustowania sezonowych owoców: jabłek gruszek, malin z lokalnych sadów,  promując tym samym zdrową polską żywność.  Na zaproszenie organizatorów, przybyła również Pani Elżbieta Więckowska-przyjaciel szkoły, która w ramach promocji wielofunkcyjnego  malaksera przygotowała smaczne soki, swojskie wypieki, ziołowe masło, które cieszyły się dużym uznaniem. Następnego dnia młodzież wysłuchała prelekcji na temat: „Wpływ technologii na zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży”. Prelegenci: pan Mariusz Ziętarski i pani Agnieszka Di Pinto odnieśli się do problemu nadużywania  nowoczesnej technologii, jej wpływu na naszą codzienność oraz uzależnienia od niej. W nawiązaniu do tematyki, młodzież mogła uczestniczyć w treningu relaksacyjnym, który przeprowadził trener personalny pan Grzegorz Jaskowski, zachęcając tym samym do aktywności fizycznej każdego dnia. Ciekawostką w naszej szkole jest profilaktyka rówieśnicza, która polega na przekazywaniu  treści o e-uzależnieniach przez uczniów-wolontariuszy – uczniom. Możliwość uczestniczenia w takiej lekcji mieli uczniowie klas pierwszych. Kolejny dzień poświęcony był profilaktyce onkologicznej. Na spotkanie, z uczniami klas trzecich przybyły panie: Barbara Słomka i Barbara Wójcik ze Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej. Panie, podczas prelekcji, mówiły  jak ważne jest wczesne wykrycie nowotworu piersi oraz jak duży wpływ ma ono na późniejsze  leczenie. „Amazonki” szczególnie podkreślały znaczenie  badań profilaktycznych: USG, mammografii oraz samobadania piersi. Głównym celem spotkania było ukazanie, młodzieży, zagrożeń jakie stanowi nowotwór piersi oraz budowanie świadomości dbania o zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Tego samego dnia  odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji na temat hejtu i mowy nienawiści w sieci. Poruszony problem nawiązywał do kampanii społecznej, którą ogłosił Wojewoda Świętokrzyskiego pt. „Świętokrzyskie nie hejtuje”. Mł. asp. Joanna Szczepaniak i mł. asp. Rafał Piotrowski odnieśli się do aspektu moralnego, społecznego oraz prawnego  uporczywego nękania w sieci. Należy dodać, że temat cyberprzemocy realizowany był również przez wychowawców podczas  lekcji wychowawczych w bieżącym tygodniu nauki. Kolejny dzień poświęcony był na reintegrację zespołów klasowych i budowanie dobrych relacji wśród uczniów. Wcześniej jednak uczniowie uczestniczyli w prelekcji na temat: ”Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?”, którą przedstawiła pani Agnieszka Di Pinto. Młodzież uczestnicząca tego dnia w zajęciach doskonale się do nich przygotowała. Przeprowadzono konkursy, quizy, łamigłówki  oraz grano w  gry planszowe. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, przy herbatce i ciastku. Ostatniego dnia obchodów tygodnia profilaktyki, odbył się koncert pt.”Żywot człowieka poczciwego” – muzyczne opisanie cnót i  zalet ale i przywar i grzechów człowieka w kontekście muzyki i literatury XVI, XVII i XVIII wieku.

Niekonwencjonalne zajęcia poparte wiedzą i doświadczeniem prelegentów były niezwykle ciekawe dla społeczności szkolnej.