im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szkolenie proobronne uczniów naszego liceum. 

 

            Uczniowie naszego liceum uczęszczający do klas mundurowych CWKL i OPW oraz młodzież zrzeszona w ZS Strzelec JS 2151 im. 2 Pułku Piechoty Legionów bierze udział w projekcie edukacyjnym: "MY MŁODE POKOLENIE - TOBIE OJCZYZNO!!! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych". Organizatorami przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji, Zagranicznych w Kielcach, Świętokrzyska Policja, Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, Patroni honorowi: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Świętokrzyski.

19 października rozpoczął się cykl szkoleń proobronnych dla naszych  uczniów. W programie znajduje się bardzo dużo zajęć praktycznych takich jak: Ogólne zasady działania i budowa broni palnej – pistolet, pistolet maszynowy, karabin. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Rozkładanie / składanie broni. Zacięcia – rodzaje zacięć i sposoby ich usuwania. Podstawy celnego strzelania. Postawy strzeleckie. Dobywanie broni. Przemieszczanie się i zwroty z bronią. Dynamiczne działanie podczas przyjmowania postaw strzeleckich, działanie w stresie. Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy – regulamin strzelnicy. Omówione zostaną również zasady organizacji bezpiecznego schronu, przygotowania plecaka przetrwania, zasady alarmowania o zagrożeniu z powietrza, cyberbezpieczeństwo, procedury działania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika, procedury postępowania w przypadku znalezienia granatu lub innego niebezpiecznego przedmiotu, udzielanie I pomocy przedmedycznej, prawa i obowiązki obywateli wobec ojczyzny. Zajęcia zostaną przeprowadzone także na najnowszym symulatorze strzelań. 

20 października nasi uczniowie w ramach tego projektu mieli również okazję wziąć udział w konkursie strzeleckim dla uczniów placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.

W zmaganiach wzięli udział:

sierż. ZS. Natalia Szydłowska

sekc. ZS. Weronika Buczak

sekc. ZS. Bartłomiej Skrzypek

st. strz. ZS. Aleksandra Jakubik

st. strz. ZS. Szymon Sadowski

st. strz. ZS. Mikołaj Sapa

st. strz. ZS. Wiktor Stawiarski

st. strz. ZS. Wojciech Wójcicki

st. strz. ZS. Wiktor Woźniak

strz. ZS. Bartosz Tokarski

Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który objął projekt patronatem honorowym. Ponadto przygotowano również dodatkową nagrodę - dzięki inicjatywie i uprzejmości Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - laureaci odbędą pod kierunkiem żołnierzy specjalistyczne szkolenie proobronne w CPdMZ. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie końcowej klasyfikacji.