im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wojskowy Dzień Szkoleniowy Oddziału Przygotowania Wojskowego w OSPWL – Dęba.

 

 15 i 22 września 2022 roku Odział Przygotowania Wojskowego oraz strzelcy z JS 2151 im 2 Pułku Piechoty Legionów Liceum Ogólnokształcącego im. ks kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie rozpoczęły  kolejne zajęcia z cyklu szkoleń  w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas  tych wyjazdów zapoznają się  z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia pozyskanego w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej OPW tj. Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Instruktaż bezpiecznego zachowania się na poligonie i  zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po zajęciach przeprowadzony został przez instruktorów OSPWL Dęba. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się elementów musztry indywidualnej i zespołowej. Następne zajęcia przeprowadzili instruktorzy walki wręcz. Nasi uczniowie uczyli się podstaw wyprowadzania ciosów oraz obrony przed atakiem przeciwnika. Kolejne zajęcia dotyczyły zakładania posterunków z łącznością przewodową. Na zakończenie zajęć instruktorzy przeprowadzili zajęcia z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  na polu walkiKolejne zajęcia już w październiku.

 

Tekst i zdjęcia mł. Insp. ZS Marek Morawski