im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Zimowa  przygoda uczniów klasy mundurowej z Wyszyńskiego na poligonie w Nowej Dębie.

 

            

W dniach 06 – 10 grudzień 2021 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba odbył się obóz szkoleniowy klasy o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w ramach przedmiotu „Edukacja Wojskowa”. 

Jednostka Wojskowa OSPWL – Dęba jest naszą jednostką patronacką przydzieloną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

            Podczas obozu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów z podstawowym szkoleniem wojskowym. Do zajęć oddelegowani byli żołnierze ,którzy służą w OSPWL – Dęba.

            Przez pięć dni kadeci mieli okazję poznać w praktyce, jak wygląda wojskowe życie, poznać specyfikę służby i doskonalić umiejętności niezbędne w służbie wojskowej. Podczas szkolenia poznawali zagadnienia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, musztry, topografii, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, oraz ratownictwa medycznego. 

            Pięciodniowy obóz to jeden z głównych punktów w procesie szkolenia uczniów szkół średnich objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie korzystają z takiej formy zajęć na zakończenie edukacji. To bardzo intensywne szkolenie praktyczne podsumowujące dotychczasowe umiejętności w polu w trakcie określonej sytuacji taktycznej. To doskonalenie wiedzy wojskowej, m.in. z zakresu terenoznawstwa,  rozpoznania wojskowego i łączności, taktyki, zabezpieczenia logistycznego, szkolenia strzeleckiego, medycznego i inżynieryjno-saperskiego. Program uzupełniają też zajęcia z zakresu wychowania obywatelskiego i wojskowego. Obóz to także doskonały moment na ćwiczenie tzw. kompetencji miękkich – współdziałania, pracy w grupie, integracji społecznej.

 Młodzież ma możliwość poczuć namiastkę życia wojskowego – przez 5 dni funkcjonując w warunkach poligonowych.

W piątek ostatniego dnia po obiedzie odbył się apel kończący szkolenie poligonowe. KOMENDANT OSPWL – Dęba ppłk Artur ŻUBER wręczył certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni i z poczuciem spełnienia wrócili do Staszowa.

  

Tekst i foto: Mł. Insp. ZS Marek Morawski