im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Dzień Języków Obcych

W naszym liceum Dzień Języków Obcych stał się tradycją. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych kultur oraz zachęcania młodych ludzi do nauki języków obcych, których znajomość pomaga w nawiązywaniu kontaktów oraz ułatwia znalezienie dobrej pracy. W bieżącym roku szkolnym Dzień Języków był dla uczniów okazją do uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach z języków obcych oraz historii w oddziale dwujęzycznym z wykorzystaniem elementów o kulturze danego kraju, ciekawych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii.

 

W czasie zajęć z języka angielskiego, które przygotowała pani Iwona Poziomek uczniowie klas drugich mieli możliwość zapoznania się z ekscytującymi faktami z życia legendy świata mody Coco Chanel. Dzięki prezentacjom multimedialnym oraz krótkiemu filmowi w języku angielskim uczniowie poznali historię znanej projektantki oraz jej najważniejsze projekty. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach dzięki wykorzystaniu metody odwróconej lekcji. Metoda ta polega na zmianie koncepcji lekcji: przed mającymi się odbyć zajęciami nauczyciel zachęcił uczniów do stworzenia prezentacji multimedialnych na temat życia Coco Chanel, które zostały wykorzystane w trakcie lekcji. Dzięki tej metodzie zwiększamy efektywność nauczania oraz kształtujemy u uczniów postawę odpowiedzialności za własną naukę. Ku zaskoczeniu nauczyciela uczniowie nie tylko przygotowali swoje prezentacje, lecz także przynieśli charakterystyczne przedmioty związane z historią sławnej projektantki takie jak perfumy, kosmetyki, zdjęcia z czasopism oraz zbiory inspirujących cytatów Coco Chanel. Lekcje kulturowe w języku angielskim dotyczące biografii sławnych ludzi oraz wykorzystujące metodę odwróconej lekcji będą kontynuowane w bieżącym roku szkolnym z uwagi na fakt, iż eliminują z lekcji rutynę oraz są motywacją do dalszej nauki języka angielskiego w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

Pan Sylwester Poziomek, nauczyciel języka angielskiego, przeprowadził lekcje kulturowe w klasach pierwszych oraz trzecich na temat największych atrakcji Waszyngtonu – stolicy Stanów Zjednoczonych. Uczniowie dowiedzieli się, że stolica USA nie leży na obszarze żadnego z 50 stanów, że pod względem liczby mieszkańców Waszyngton plasuje się dopiero na 20 pozycji wśród miast USA oraz, że nie ma innego miasta na świecie z tak dużą liczbą darmowych muzeów i innych atrakcji.

Lekcje kulturowe poświęcone twórczości jednej z najbardziej rozpoznawalnych osobowości muzyki rockowej Tiny Turner przygotowała pani Monika Hetko. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia rozumienia tekstów angielskich poprzez czytanie biografii na temat ikony muzyki rozrywkowej. Ponadto, przygotowywali pytania odnośnie przeczytanego tekstu dla konkurencyjnej grupy uczniów oczekując informacji zwrotnej w języku angielskim.

Uczniowie mieli również szansę doskonalenia umiejętności słuchania podczas ćwiczeń, w których uzupełniali brakujące słownictwo w tekstach popularnych piosenek Tiny Turner.

Lekcja okazała się ciekawą alternatywą dla uczniów, gdyż mieli możliwość nie tylko doskonalenia wymaganych umiejętności przygotowujących ich do egzaminu maturalnego, ale również z przyjemnością słuchali i śpiewali najbardziej znane i lubiane utwory piosenkarki Tiny Turner.

 

Tak, jak w latach ubiegłych, „Dzień Języków” obchodzono również na lekcjach języka włoskiego, które zostały przygotowane przez panią Marię Szewczyk. Październikowe zajęcia poświęcone były quizom i zabawom, których celem było ukazanie roli znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Przy pomocy aplikacji Quizizz uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę ogólną na temat współczesnych Włoch. Uczniowie klasy IIA poznali włoskie określenia potrzebne do rozwiązywania matematycznych zadań. W klasach pierwszych uczniowie, wcielając się we włoskich prezenterów, przedstawiali sławne postacie znane z telewizji i pierwszych stron gazet.

 

 

 

 

W czasie zajęć z języka niemieckiego, które przygotowała pani Katarzyna Pierścińska, uczniowie mieli okazję wziąć udział w lekcji kulturowej o atrakcjach turystycznych Berlina. Uczniowie obejrzeli krótki filmik na temat zabytków stolicy Niemiec, a później wypełniali karty pracy. Po przeprowadzonej lekcji uczniowie dowiedzieli się o miejscach w Berlinie, które są warte obejrzenia m.in. o wieży telewizyjnej, Murze Berlińskim, Bramie Branderburskiej, Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma, Placu Aleksandra, Wyspie Muzeów oraz mogli podziwiać budynek parlamentu – Reichstag. Podsumowaniem lekcji była praca domowa w formie prezentacji multimedialnej o osobliwościach Berlina.

Realizowane kompetencje kluczowe podczas lekcji to w szczególności porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

 

Klasy pierwsze uczestniczyły w niecodziennych lekcjach języka rosyjskiego, które przygotowała i przeprowadziła pani Monika Durma. Były to lekcje poświęcone pamiątkom, które można przywieźć z Rosji. Uczniowie poznali historię wybranych pamiątek oraz obejrzeli poświęcone im krótkie filmiki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się historia matrioszki oraz nieco większej pamiątki - samowara. Po obejrzanej prezentacji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę o poznanych przedmiotach rozwiązując quiz na platformie edukacyjnej Kahoot, co sprawiło im wiele radości.

 

W Dniu Języków Obcych uczestniczyła także klasa humanistyczna dwujęzyczna, w której lekcję historii przeprowadziła pani Paulina Mielnik. Tematem przewodnim była filozofia buddyjska i konfucjańska. Uczniowie analizowali i interpretowali założenia filozoficzno – religijne w języku angielskim. Mierzyli się ze złotymi myślami Buddy i Konfucjusza, a ich zadaniem była graficzna interpretacja wybranych nauk. Nauczyciel zaproponował metodologię „latających plakatów”, która przynosi uczniom wiele korzyści, a wśród nich: rozwój umiejętności pracy w grupie, rozwój kreatywności i ciekawości wśród uczestników, pogłębienie i zarazem wyrównanie wiedzy na dany temat, efektywne wypracowywanie jednego rozwiązania przez grupę, możliwość sprostowania nieprawdziwych informacji na dany temat.

Obserwując pracę zespołu klasowego można było zauważyć efektywność uczenia się poprzez aktywność i zaangażowanie uczących się, zdobywanie umiejętności i kompetencji, a nie tylko “suchej ”wiedzy, kształtowanie wartości i postaw, naukę “obywatelskości”, odpowiedzialności za siebie i grupę, rozwój umiejętności krytycznego myślenia, analizy, “budowania” własnego zdania, wzrost zainteresowania daną tematyką, rozwój emocjonalny i samorealizację uczestników, wzrost zaufania pomiędzy nauczycielem i uczniami ze względu na bardzo aktywne uczestnictwo w procesie uczenia/nauczania obydwu stron.

Plakaty, które powstały są dowodem na zaangażowanie uczniów, kreatywność i nieszablonową analizę.

 

Podstawowym celem tego dnia było propagowanie uczenia się języków obcych zarówno w szkole, jak i poza nią oraz promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

 

Artykuł opracowali: Iwona Poziomek, Sylwester Poziomek, Paulina Mielnik, Maria Szewczyk, Katarzyna Pierścińska, Monika Hetko, Monika Durma.