im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba

 

31 stycznia 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła piąte zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Instruktaż bezpiecznego zachowania się na strzelnicy bojowej i zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po strzelaniu bojowym przeprowadzony został przez instruktorów 21 Batalionu Obrony Terytorialnej. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się podstaw musztry zespołowej i indywidualnej. Poznawali techniki strzelania bojowego z broni znajdującej się na wyposażeniu żołnierza Wojska Polskiego. Następnie nasi mundurowi odbyli ćwiczenia z wybranych elementów taktyki na polu walki. Na sam koniec wojskowego dnia szkoleniowego wszyscy z zainteresowaniem oglądali strzelanie kontrolne z różnych rodzajów broni 21 Batalionu Obrony Terytorialnej na strzelnicy bojowej OSPWL Dęba w Nowej Dębie.