im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i instalacja sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych w klasopracowniach w ramach projektu „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie””.

Dotyczy: projektu nr umowy: RPSW.08.03.03-26-0060/17-00 pn. „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.


Wzór oferty


Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020