im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZE STOWARZYSZENIEM „SURSUM CORDA”

Od wielu już lat Szkolny Samorząd Uczniowski naszego liceum - w okresach poprzedzających Boże Narodzenie i Wielkanoc - współpracuje ze Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA”, rozprowadzając świąteczne kartki. Cena wyjściowa każdej z nich wynosi dwa złote, niemniej można zaofiarować większą sumę. Mamy ich zawsze do sprzedania pięćdziesiąt.

Chcemy się pochwalić szkolnej społeczności tym, że w bieżącym roku szkolnym wyjątkowo wcześnie udało nam się sprzedać wszystkie bożonarodzeniowe kartki. Zawdzięczamy to rezolutnym i przedsiębiorczym uczennicom z klasy I „a”, Aleksandrze Karwackiej i Karolinie Ziółek, które podjęły się tego zadania i wykonały je „na medal”, uzyskując sumę 114 złotych.

Dziękujemy najgoręcej wszystkim nabywcom świątecznych kartek i informujemy, że pieniądze uzyskane z ich sprzedaży Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” przeznacza na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób.
Szkolny Samorząd Uczniowski