im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Rekrutacja

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie  w roku szkolnym 2021/2021

planuje utworzenie następujących  klas pierwszych:

 

  • KLASA MATEMATYCZNA

 z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka,  informatyka

  • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,

 dodatkowo: Język łaciński w medycynie

  • KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - DWUJĘZYCZNA

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,

 dodatkowo: Język łaciński w medycynie

  • KLASA HUMANISTYCZNA

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

 dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna

  • KLASA HUMANISTYCZNA - DWUJĘZYCZNA

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

 dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna

  • KLASA MUNDUROWA

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym:  geografia, matematyka, język angielski

 

JĘZYKI OBCE

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru:

  • język niemiecki, język  rosyjski,  język  włoski

nauczany jest  od podstaw, w grupach klasowych lub międzyoddziałowych

 

KLASY DWUJĘZYCZNE

Od roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie planujemy dwie klasy dwujęzyczne: humanistyczną  i biologiczno – chemiczną.

 

CO TO ZNACZY KLASA DWUJĘZYCZNA?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i języku  obcym, w naszej szkole w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach. Cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

 

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ ?

Nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja lepszemu i szybszemu opanowaniu  przez uczniów języka. Uczenie się w takich klasach daje  możliwość  zdawania matury dwujęzycznej, studiowania za granicą, podejmowania studiów na kierunkach filologicznych, lingwistycznych, medycznych, politechnicznych, humanistycznych i społecznych.

W klasach dwujęzycznych dąży się do uzyskania przez uczniów nie tylko kompetencji językowej, ale także do poszerzenia wiedzy

o kulturze i historii kraju języka docelowego. Uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni   

i kreatywni .

JAKIE BĘDĄ KLASY DWUJĘZYCZNE W NASZYM LICEUM ?

W klasie humanistycznej dwujęzycznej  przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie  będą historia i wiedza o społeczeństwie.

W klasie biologiczno – chemicznej  przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą chemia i matematyka.

Zajęcia języka angielskiego w tych klasach – w wymiarze 6 godzin tygodniowo – będą tak zorganizowane, aby przygotować uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. W ramach lekcji nauczyciele będą ćwiczyć wszystkie podstawowe kompetencje językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Nauczanie będzie się odbywać się na podstawie programów autorskich naszych nauczycieli, których obowiązkiem jest realizacja podstawy programowej. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to podręczniki polskie i źródła w języku angielskim.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI

Do klasy dwujęzycznej wszystkich kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji i predyspozycji z języka angielskiego, który będzie składał się z części pisemnej i ustnej, a tematyka będzie zgodna z treścią podstawy    programowej języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych. Informacje o terminach, zasadach i zakresie sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego poinformujemy w najbliższym terminie.