im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-6
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.
 • wyróżnienie odnośników.

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu  7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
  im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 • Adres: ul. 11 Listopada 3
  28 – 200 Staszów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 864 25 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek posiada 3 kondygnacje: parter i 2 piętra

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • główne wejście od strony ul. 11 Listopada z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście od strony ul. Kościelnej nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (z wejścia nie korzystają uczniowie i klienci szkoły.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • brak  windy w budynku,
 • korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
 • 2 węzły sanitarne (toalety) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • przed budynkiem szkolnym jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • brak tłumacza języka migowego. Możliwość skorzystania online  https://migam.onevid.io/lobby/5c350cdb50048a00227c637c/5cae0b9a2784150062cd9604
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących