im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

EPITAFIUM DAWNIEJ I DZIŚ.   STASZOWSCY LICEALIŚCI ODKRYWAJĄ TAJEMNICĘ KOLEJNEJ ŁACIŃSKIEJ INSKRYPCJI

 

25 maja 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyły się zajęcia otwarte, podsumowujące projekt naukowo-badawczy „Epitafium dawniej i dziś. Tłumaczenie łacińskiej inskrypcji w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie”. Działania podjęte przez uczniów klasy III D pod kierunkiem nauczycieli, p. Marii Szewczyk oraz p. Magdaleny Słomki, były wznowieniem zajęć badawczych prowadzonych w latach 2013-2016 w ramach eksperymentu edukacyjnego pt. „Przez inskrypcje w głąb dziejów”. Główny cel tego edukacyjnego przedsięwzięcia to  integracja wiedzy zdobytej na lekcjach języka łacińskiego, języka polskiego i historii oraz  wykorzystanie w praktyce nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

 Tym razem młodzi humaniści podjęli się zadania polegającego na odczytaniu i przetłumaczeniu epitafium, umieszczonego na ścianie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie. Część praktyczną poprzedziło zwiedzanie miasta pod przewodnictwem p. Wiesławy Grabki, emerytowanej nauczycielki 
i regionalistki. Następnie uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi epigrafiki oraz typami abrewiacji – skrótów używanych w inskrypcjach.Takie teoretyczne przygotowanie było niezbędne, ponieważ napis był zniszczony,  rysy  w szarym kamieniu często mieszały się z literami, a nad  tekstem znajdowały się tajemnicze znaki.  W niepowtarzalnej atmosferze romańskiej świątyni uczniowie klasy III D ustalili wstępną wersję łacińskiej inskrypcji. Kolejny etap – przekład tekstu na język polski - odbył się już szkole. Licealiści obłożeni kartami pracy, słownikami i oraz specjalistycznymi leksykonami, dotyczącymi abrewiacji, słowo po słowie odkrywali tajemnicę zawartą w łacińskim tekście. 

Zajęcia warsztatowe zakończyły się pełnym sukcesem! Napis na  kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie okazał się epitafium, pochodzącym prawdopodobnie z XVII w. Syn Wojciecha Bajora, zmarły 10-letni chłopiec, w pięknych i wzruszających słowach żegna w nim swoich rodziców. 

Oto pełny tekst tłumaczenia dokonanego przez uczniów klasy III D:

EPITAFIUM WOJCIECHA BAJORA 

W TYM MIEJSCU SPOCZYWAM WOJCIECH ÓW ZNANY SYN BAJORA
KTÓREGO SPŁODZILI STANISŁAW I ANNA DROGA RODZICIELKA 

SKOŃCZYŁEM DWA PIĘCIOLECIA I ABY MOJE ŻYCIE NIE BYŁO DŁUŻSZE
KLOTO ROZERWAŁA MI NIĆ NA OSNOWIE
Z TEGO POWODU OPŁAKUJECIE MNIE KOCHANI I DRODZY RODZICE 

PONIEWAŻ W ZAMIAN ZA KRÓTKIE ŻYCIE OTRZYMAŁEM NIEBIAŃSKIE DARY
DOŚĆ LAMENTU WASZEGO I ŁEZ
I DOSYĆ ROZPACZY 

WŚRÓD MODLITW PORUSZCIE DLA MNIE STRUNY LUTNI
SKŁADAJĄC ZA MNIE OFIARY JOWISZOWI POWIEDZCIE: „ŻYJ 

W NIEBIOSACH SYNU” POWIEDZCIE: “ŻEGNAJ NASZ POTOMKU” 

Łacińska inskrypcja stała się przyczynkiem do rozwinięcia zadań badawczych uczniów. Postacie Kloto oraz Jowisza, przywołane w epitafium, skłoniły młodzież do sięgnięcia do „Mitologii” Jana Parandowskiego  i pogłębienia wiedzy o wizji zaświatów i śmierci starożytnych Greków. Z kolei obrazy śmierci obecne               w mitach sprowokowały do rozwinięcia problemu na podstawie polskich tekstów literackich. Omawianie wybranych utworów przekształciło się w intrygujące rozważania, bo okazało się, że w każdej epoce umieranie jest ukazywane  inaczej, a jego przedstawienie pełni odmienne funkcje. Nie mniej ciekawym zadaniem było też spisywanie i analiza napisów nagrobnych z II połowy XIX  i początków XX wieku oraz porównywanie ich z epitafiami współczesnymi. Odkrywanie zmian językowych, dotyczących składni, odmiany wyrazów i ortografii, wiązało się bowiem ze zdobywaniem wiedzy o historii polszczyzny.

W projekt włączyła się cała klasa. Podzielona na cztery zespoły przygotowała prezentacje  i wypowiedzi na lekcję podsumowującą działania.

Należy podkreślić duże zaangażowanie zarówno intelektualne, jak i emocjonalne uczniów  w realizację tego niecodziennego zadania. Nic więc dziwnego, że staszowscy licealiści i ich nauczyciele odczuwali ogromną satysfakcję i dumę prezentując efekty swojej pracy. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie tak niecodziennych  zajęć nie byłoby możliwe bez pomocy p. Andrzeja Tuza - burmistrza Miasta i Gminy Szydłów oraz p. Marii Stachuczy - dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Serdecznie dziękujemy!

Kolejny sukces literacki uczennic naszej szkoły

Cieszy nas bardzo fakt, że kolejny raz możemy pochwalić się sukcesem literackim, jaki odniosły uczennice klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie: Julia Skórska i Alicja Czerw. Zostały one laureatkami X Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego we Włoszczowie. 

Gala finałowa tego przedsięwzięcia odbyła się 27 maja 2022r w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Wiele serdecznych słów skierowano do uczennic i pani Eweliny Strzeleckiej, podkreślając ich ogromne zaangażowanie w promowanie talentów młodych twórców. Sukcesu gratulowali m. in. senator Jacek Włosowicz, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Sławomir Krzysztofik, członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta, dyrektor I Liceum Bożena Kaczor, Justyna Kowalska z włoszczowskiej filii Biblioteki Publicznej. Miło zaskoczył nas pomysł wydania publikacji, w której znalazła się twórczość naszych uczennic. 

Opiekunem uczennic była pani Ewelina Strzelecka

Obszerną relację z tego wydarzenia można znaleźć na następujących stronach internetowych:

https://www.facebook.com/Gmina-W%C5%82oszczowa-472420546163973/

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/final-miedzyszkolnego-konkursu-poetyckiego-imienia-lukasza-uniejewskiego-we-wloszczowie-poznaj-laureatow-zobacz-zdjecia/ar/c1-16388979

SUKCES NASZYCH LICEALISTÓW  W FINALE XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

 

 

28 kwietnia  2022 r. odbył się finałowy etap XI  Ogólnopolskiego Konkursu Języka Łacińskiegoorganizowanego przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katedrę Filologii Klasycznej i Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Do etapu finałowego przystąpiło 34 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z całej Polski, wyłonionych w trakcie etapu szkolnego, który został przeprowadzony 3 marca 2022 r. Za bezbłędne rozwiązanie testu, na który składały się zadania dotyczące fleksji i składni łacińskiej, można było otrzymać 48 punktów. 

Nasi licealiści zaprezentowali się rewelacyjnie3 miejsce i tytuł laureata otrzymała Ania Tomczyk z klasy III Dp, która uzyskała 46 pkt. Doskonałe wynik wywalczyli też pozostali uczniowie klasy III Dp: Mateusz Karbarz, któremu zabrakło tylko 2 punktów, aby zostać laureatem i Julia Nowak otrzymali tytuł finalisty.

Do finału zakwalifikowała się również Emilia Kwiatkowska z klasy III Cg, ale ze względu na późny termin drugiego etapu nie mogła już w nim uczestniczyć.

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem p. Marii Szewczyk. Gratulujemy!

Żonkile znów rozkwitły w naszej szkole … -  kilka słów o wyjątkowych zajęciach  o tematyce upamiętniającej rocznicę powstania w getcie warszawskim  z elementami języka angielskiego

 

 

            Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN corocznie zaprasza szkoły z całej Polski do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Polega ona na przeprowadzeniu zajęć o tematyce upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu podczas 

II wojny światowej. Akcji od początku towarzyszy hasło „ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ” oraz symbol zbiorowej pamięci o tym wydarzeniu, żółty żonkil. 

Tegoroczna akcja skupiła się wokół motywu miłości w getcie warszawskim na podstawie reportażu Anny Bikont „Miłość w getcie. Irena Sendlerowa i Adam Celnikier”. Muzeum POLIN opracowało wyjątkowy scenariusz lekcji, który został zmodyfikowany i wykorzystany podczas zajęć z uczniami klasy IIC naszej szkoły. W tym roku został on dodatkowo wzbogacony o biografię Ireny Sendlerowej oraz dodatkowe słownictwo dotyczące II wojny światowej w języku angielskim. Uczniowie w czasie zajęć mogli poznać najważniejsze daty dotyczące historii getta warszawskiego oraz pogłębić wiedzę dotyczącą Ireny Sendlerowej w języku polskim oraz angielskim. W trakcie zajęć wykorzystano karty pracy, narzędzia TIK (smartfony z dostępem do Internetu) oraz różnorodne metody pracy takie jak: wyszukiwane informacji w sieci, praca w grupach czy analizę biografii i tekstu reportażowego. 

 

Lekcja składała się z czterech modułów: 

 

  • moduł I – wprowadzenie informacji na temat rocznicy powstania w getcie warszawskim oraz Akcji Żonkile, 
  • moduł II – lektura biografii Ireny Sendlerowej w języku angielskim oraz zapoznanie z dodatkowym słownictwem dotyczącym II wojny światowej, 
  • moduł III – lektura reportażu „Miłość w getcie. Irena Sendlerowa i Adam Celnikier” Anny Bikont, realizacja licznych zadań na podstawie reportażu oraz zapoznanie uczniów 

z zabiegami autorskimi zastosowanymi w tekście, 

  • moduł IV – refleksja na temat informacji poznanych w czasie zajęć, kontekstu historycznego oraz znaczenia słowa „miłość” w czasie Zagłady. 

 

Komentarze naszych uczniów: 

 

„W czasie zajęć najbardziej podobał mi się moment, kiedy każdy mógł wyrazić swoją opinię na temat heroicznej postawy Ireny Sendlerowej.” - Magdalena B. 

 

„W czasie zajęć bardzo podobała mi się ciekawa biografia Ireny Sendlerowej w języku angielskim. Dzięki niej mogłam poszerzyć swoje słownictwo oraz dowiedzieć się czegoś więcej o organizacji „Żegota”, która ratowała dzieci w czasie Zagłady. Ciekawostką było to, że dzieci ukrywane były w workach na ziemiaki czy pod siedzeniami samochodów.” - Katarzyna J. 

 

„Najbardziej podobały mi się informacje na temat życia Ireny Sendlerowej oraz jej odważna postawa w czasie wojny. Podziwiam jej siłę, którą musiała się wykazać w czasie przesłuchań 

w więzieniu.” - Kamil P. 

 

„Miłość pani Ireny do pana Adama bardzo mnie wzruszyła. Pani Irena powiedziała, że swoją największą miłość przeżyła w trudnym czasie wojny, co bardzo mnie zaskoczyło.” - Mateusz G. 

 

 

 

Zajęcia zostały przygotowane oraz przeprowadzone przez panią Małgorzatę Halotę oraz panią Iwonę Poziomek w obecności pani dyrektor Anny Karasińskiej. 

Prace plastyczne, które zostały wykorzystane w trakcie zajęć zostały wykonane przez ucznia klasy IIC, Jana Szostaka. 

 

Wpis na stronę internetową szkoły został opracowany na podstawie informacji znajdujących się na stronie www.polin.pl  oraz scenariusza lekcji opracowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

 

 

Autor tekstu oraz zdjęć: pani Iwona Poziomek 

 

 

 

 

Sportowa Majówka „ IV Bieg do Serca Kołłątaja”

 

3 maja 2022r. grupa licealistów postanowiła aktywnie uczcić 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przystępując do biegu, który miał miejsce w malowniczym parku przy Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej. Miejsce, w którym odbywał się bieg, nie było przypadkowe-nawiązywało bezpośrednio do postaci księdza Hugona Kołłątaja, współtwórcy Konstytucji z 1791 roku, którego serce spoczywa w miejscowym kościele parafialnym w Wiśniowej. Zmagania sportowe cieszyły się dużą popularnością-łącznie wzięło w nich udział 270 dzieci i młodzieży. Wśród tak licznej grupy biegaczy nasze zawodniczki zajęły czołowe miejsca w swojej kategorii wiekowej. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Seremak uczennica klasy IF, drugie miejsce -Amelia Drzymalska uczennica klasy IA i trzecie miejsce -Ewa Gałązka z klasy ICE. Dziewczęta oprócz dyplomów i medali otrzymały nagrody ufundowane przez UMiG w Staszowie. 

W godzinach popołudniowych na starcie stanęła kolejna grupa sportowców aby przemierzyć trasę Staszów-Wiśniowa. To wspaniałe wydarzenie, zarówno sportowe jak i patriotyczne, przyciągnęło licznych biegaczy z całej Polski, a także sympatyków Nordic Walking. Malowniczą trasę wśród golejowskich lasów o długości 10 kilometrów pokonało ok. 100 zawodników. Wśród nich były również nasze reprezentantki: pani Ewa Markiewicz-nauczycielka wychowania fizycznego oraz Julia Maj-uczennica klasy IIIAp. Julia, maszerując z kijkami, na metę w Wiśniowej dotarła jako czwarta, pokonując 10-kilometrową trasę w czasie 1:21:14.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie wpisze się na stałe w szkolny kalendarz zmagań sportowych.

Tekst: Angelika Stępień-kl.IID

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Staszowie 

 

 

            Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, którego terytorium zostało częściowo zaanektowane w wyniku I rozbioru, poprzez wprowadzenie reform zmierzających ku naprawie ustroju Rzeczypospolitej, opartego na liberum veto, i słabości władzy wykonawczej. „Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą – egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć […]”, przywódcy Sejmu Wielkiego przyjęli konstytucję, która wszystkich obywateli brała „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.

Tekst: senat.gov.pl

            Nasi absolwenci i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zrzeszeni w Związku Strzeleckim „Strzelec” w JS 2151 Staszów im. 2 Pułku Legionów Piechoty swoją obecnością i zaangażowaniem uświetnili 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Strzelcy wystawili wartę honorową, poczet flagowy oraz poczet sztandarowy naszego liceum. Dziękujemy wszystkim strzelcom za udział w uroczystościach. 

Matematyczne sukcesy naszych tegorocznych maturzystów

            25 kwietnia w auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów zwycięzcom tegorocznej edycji Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego na poziomie rozszerzonym 2021/2022.

            Uroczystość uświetnił wykład  prof. dr hab. Artura Maciąga - Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej

            W Maratonie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie obecnych klas maturalnych trzyletniego liceum i czteroletniego technikum z województwa świętokrzyskiego.

            W etapie finałowym konkursu młodzież zmagała się z zadaniami z zakresu funkcji kwadratowej, trygonometrii, optymalizacji oraz planimetrii.

            Spośród 117 finalistów jury konkursowe wyłoniło grupę najlepszych uczniów z naszego województwa. W tym gronie w kategorii liceum ogólnokształcące znalazło się dwóch maturzystów naszej szkoły:

Wojciech Mikula - zajął III miejsce,

Wiktor Strojny - otrzymał wyróżnienie.

Obu uczniów przygotowywała nauczyciel matematyki Małgorzata Kręcisz - Glegoła
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

PIŁKA NOŻNA NIE TYLKO DLA CHŁOPCÓW

Powiatowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
26 kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół w Połańcu odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt. W wydarzeniu wzięły udział cztery drużyny: ZS Staszów, ZSE Staszów, ZS Połaniec oraz nasza reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Po zaciętej rywalizacji i pełnych emocji meczach w ostatecznej klasyfikacji dziewczęta zajęły III miejsce, dzięki wysokiej wygranej z drużyną z ZS Połaniec. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Amelia Ordon IIIBp, Marlena Jońca IIIBp, Agnieszka Wrona IIIBp, Wiktoria Boś IIIDg, Weronika Bilska IIB, Katarzyna Rozegnał IIB, Milena Jońca IIB, Natalia Kowal IIB, Aleksandra Wyraz IIC i Aleksandra Dzidowska IIC.

 

Tekst: Weronika Bilska IIB

Światowy Dzień Zdrowia w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

  

12 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  w Staszowie przebiegał pod znakiem zdrowia i bezpieczeństwa. Obchodzony był w ramach Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem„Nasza planeta-nasze zdrowie”. To wydarzenie jest tradycją w naszej szkole i obchodzimy go od kilku lat. 

 

Działania profilaktyczne zaplanowane na ten dzień miały formę prelekcji, pokazów, warsztatów, a ich tematyka była spójna z „Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkiem polityki oświatowej Państwa określonej przez MEiN. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów  w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały działaniom profilaktycznym to: kreowanie zdrowego , bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych,  oraz  kształtowanie właściwej postawy  wobec  zdrowia fizycznego  i psychicznego.

W pierwszej części spotkania uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji  pani Doroty Wojnarowskiej na temat: „Skutki zdrowotne wynikające z biernego palenia”. Pani Dorota poruszyła również temat ekologii  środowiska,  nawiązując do hasła przewodniego „Nasza planeta-nasze zdrowie”.  Na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania mówiła   pani Joanna Cheba, zwracając szczególną uwagę   młodzieży na konieczność codziennego spożywania  śniadania.  Dalsza część spotkania dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Pan Stanisław Golmento – inspektor z OIP   w Kielcach wygłosił prelekcję na temat „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz przekazał  Promesę do Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach   dla uczennicy Klaudii Łodkowskiej z klasy IIA.  Klaudia zajęła II miejsce w Eliminacjach Wojewódzkich Konkursu PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” i awansowała do etapu centralnego.    IV miejsce w w/w konkursie zajęła Aleksandra Pakaszewska uczennica klasy ICE.

  Druga część przedsięwzięcia przebiegała pod szyldem MasterSchefa, którego głównym celem było wykonanie zdrowego śniadania.  Uczniowie klasy IB doskonale wykonali zadanie  zachęcając tym samym swoich kolegów i koleżanki do zdrowego i racjonalnego odżywiania  ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie pierwszego i drugiego śniadania. 

Zgodnie z formułą, jaka przyświecała temu wydarzeniu, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli   we wszystkich działaniach. Niekonwencjonalne zajęcia poparte wiedzą   i doświadczeniem prelegentów  wyposażyły młodzież w wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. To były niezwykle pasjonujące zajęcia , w których aktywnie uczestniczyła liczna grupa społeczności szkolnej.

Tekst:  IB Oliwia Kot

Foto: IB Wiktor Urbański