im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Informacja o projekcie

W ramach finałowego etapu ogólnopolskiego konkursu " Praca Organiczna 2.0" realizujemy projekt edukacyjny Ludzie barwni jak motyle we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Staszowie. Nasze działania mają na celu rozwój uzdolnień artystycznych osób niepełnosprawnych, udoskonalenie ich umiejętności nawiązywania nowych znajomości, wzrost poczucia własnej wartości ludzi niepełnosprawnych oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na trudności, z którymi codziennie muszą się mierzyć. Wkrótce podzielimy się efektami naszych działań.

Autorzy projektu: Daria Golonka i Krzysztof Kwieciński

Lekcja kompetencyjna w staszowskim liceum: Refleksja nad ludzką kondycją-błazen królewski w sztuce i literaturze

30 kwietnia bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego gościło dziewięć zespołów uczniowskich z klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu staszowskiego. Odwiedzili nas uczniowie z: Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy wraz z opiekunem Panią wicedyrektor Teodorą Ambroży, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach z Panią Weroniką Orzechowską, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym wraz z opiekunami Panią Lidią Albiniak oraz Panią Dianą Boroń – Maziarz, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Połańcu wraz z Panią Alicją Adaś, Gimnazjum nr 1 w Staszowie z opiekunem Panią Beatą Wojtasińską oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Staszowie pod opieką Pani Małgorzaty Rajcy. Inspiracją dla spotkania były obchody XXVII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, nad którym patronat naukowy sprawuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W bieżącym roku, w związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę hasłem przewodnim były słowa: Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu. Gości przywitała Pani Dyrektor Anna Karasińska, która przedstawiła cele spotkania, wspomniała o patronacie naukowym, konwencji zajęć, podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przybycie. Zajęcia prowadziły Pani Iwona Poziomek nauczyciel języka angielskiego oraz Pani Paulina Mielnik nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pani Jolanta Polit przygotowała projekt plakatu promującego naszą inicjatywę. Obok nauczycieli aktywny udział w zajęciach wzięli uczniowie z klasy Ia: Maja Toporowska, Anna Fortuna, Alicja Bednarska, Milena Ryjo, Julia Ptak, Hubert Laskowski oraz z klasy Id - Iga Wosińska i Jakub Gozdek, którzy witali gości, pomagali w dynamicznym przebiegu zajęć, byli wsparciem dla młodszych kolegów.

Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

25 kwietnia 2019 roku Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Pani Anna Karasińska podpisała porozumienie partnerskie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, który w imieniu władz uczelni reprezentował Pan Tomasza Szeląg, doktora nauk prawnych, adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego. Towarzyszyły mu studentki Instytutu Prawa, które jednocześnie reprezentowały władze Samorządu Studenckiego, Koła Naukowego Follow UPoraz redakcję Sprężynki, Pisma studentów IPAE

Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

 

28 marca 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła szóste zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia pozyskanego w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Piony Klas Mundurowych”. Instruktaż bezpiecznego zachowania się na poligonie i zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po zajęciach przeprowadzony został przez instruktorów 21 Batalionu Obrony Terytorialnej. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli taktyki poruszania się w terenie, posługiwania się kompasem i mapą. Poznawali techniki strzelania bojowego z broni znajdującej się na wyposażeniu żołnierza Wojska Polskiego. Następnie nasi mundurowi odbyli ćwiczenia z wybranych elementów taktyki na polu walki oraz technik samoobrony z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.

Sukces naszych uczniów w konkursie „100 lat Policji”.

W tym roku przypada setna rocznica utworzenia Policji Państwowej. Kierownictwo polskiej Policji zaplanowało szereg przedsięwzięć o charakterze artystycznym, którymi pragnie uświetnić obchody 100‐lecia Policji w całym kraju i podkreślić jej ważną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Uczniowie naszego Liceum wzięli w Ogólnopolskim Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego organizatorami są: Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Gabinet Komendanta Głównego Policji.

VII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbył się finał VII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu byli: pan Krzysztof Janik - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i pani Iwona Poziomek – nauczycielka języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

BohaterON w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Nasza szkoła już włączyła historię!
22 października 2018 roku uczniowie klasy II D, II B oraz I D uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach akcji ,,BohaterON". Ogólnopolska kampania ma na celu upamiętnienie oraz uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie mogli rozwinąć swoje umiejętności polonistyczne oraz historyczne. Przybliżono przebieg Powstania Warszawskiego oraz historię poszczególnych Powstańców. Zginąć razem z rannym przyjacielem czy zostawić go i ratować własne życie? Czy bitwa o Stolicę ma w ogóle sens – przecież umiera tak wiele osób? Przed takimi i innymi dramatycznymi wyborami stali Powstańcy Warszawscy. 

Więcej informacji...

Dni Edukacji Prawniczej w Sądzie Rejonowym w Staszowie

Dnia 15 marca 2019 roku klasy II d wraz z wychowawcą, panią Pauliną Mielnik brała udział w Dniach Edukacji Prawniczej organizowanych przez Sąd Rejonowy w Staszowie. Przedsięwzięcie to miało charakter edukacyjny. Uczniowie byli publicznością w trakcie sprawy cywilnej. Mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna praca prawnika oraz w jaki sposób można wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce. Sędzią w sprawie była Asesor Sądu Rejonowego w Staszowie pani Anna Kubicka – Grudzień. Po rozprawie odbyła się krótka pogadanka oraz konkurs – grupa miała odgadnąć jaki wyrok zapadł w zupełnie innej, opowiedzianej przez panią Sędzie sprawie. Najlepsze pomysły podali Kamila Mysłek, Nina Poniewierka, Mateusz Zamiela oraz Karolina Drabik, jednak idealnie wyrok uzasadniła Ola Moryto i to ona wygrała wspomniany konkurs (wszyscy z klasy II d). Następnie Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie pan Łukasz Stępień oprowadził grupę po budynku Sądu. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. przyjazny pokój przesłuchań dzieci oraz archiwum akt. Wszyscy mają ogromną nadzieję na kolejne wyjścia i stałą współpracę z Sądem Rejonowym w Staszowie.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i ciekawe doświadczenie, w którym mięliśmy okazję uczestniczyć.
Autor: Iga Wosińska, klasa II d

Dni Otwarte Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dnia 19 marca uczniowie klas: ID, IE, IID uczestniczyli w wyjeździe na Dni Otwarte w Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Po przybyciu na miejsce młodzież zapoznawała się z ofertą edukacyjną uczelni, która była zaprezentowana w oryginalny sposób. Liczne stanowiska oraz interesujący program pozwolił na dogłębne zobrazowanie sobie codziennego życia szkoły wyższej i poznanie kierunków studiów. Następnie uczniowie klasy Id oraz IID udali się na bardzo ciekawe warsztaty - „Sztuka debaty”. Dotyczyły one debat oksfordzkich. Licealiści dowiedzieli się, że zadaniem debaty, która pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest dyskusja nad tezą. Przewodniczy jej marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Sami z wielkim zaangażowaniem próbowali swoich sił w tej pięknej sztuce argumentacji podczas ćwiczeń pod fachowym okiem studentek Koła Naukowego „Follow UP”, sekcji debat, które rozwinęły dotychczasowe umiejętności uczniów i nauczyły kulturalnego wyrażania własnej opinii.
Klasa I E miała okazję uczestniczyć w warsztatach: „Kreatywne CV jako mapa własnej osobowości”, które poprowadziła Pani dr Joanna Rykała-Podgórska i studenci Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego. Była to forma coachingowych warsztatów z zakresu kreatywności, generowania oryginalnych pomysłów ora innowacyjnych metod prezentacji własnej osoby.
Po udanych zajęciach Pani Dyrektor Wydziału Prawa i Administracji podziękowała szkole za wizytę i zaprosiła do dalszej współpracy, która już niebawem zostanie sformalizowana w postaci patronatu nad klasami humanistycznymi.
Serdecznie dziękujemy naszym wychowawcom: Pani Marii Szewczyk, Pani Paulinie Mielnik oraz Pani Izabeli Makuch za inspirujący wyjazd.

Autor: Daria Woźniak, klasa Id