im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, działając zgodnie z artykułem 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) informuję, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie będą brane pod uwagę niżej wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty.

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021

planuje utworzenie następujących klas pierwszych:

  

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,

dodatkowo: Język łaciński w medycynie

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: chemia, fizyka, matematyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski

 

JĘZYKI OBCE

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru:

  • język niemiecki

  • język rosyjski

  • język włoski

  • język francuski

nauczany jest od podstaw, w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

MAMY DWIE FINALISTKI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM

 

 

Miło nam poinformować, że do grona tegorocznych finalistów ogólnopolskich olimpiad dołączyły dwie uczennice naszego liceum. Tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym uzyskały Natalia Warchałowska oraz Aleksandra Kmiecik.

Natalia jest uczennicą klasy drugiej humanistycznej, w której przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: język polski, historia i język angielski. Uczniowie uczą się również języka łacińskiego i kultury antycznej. Udział w olimpiadzie był więc związany rozwijaniem jej kierunkowych zainteresowań. Ola jest uczennicą klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym, ale od dawna interesowała się mitologią oraz życiem codziennym starożytnych Greków i Rzymian. Jako uczennica szkoły podstawowej została dwukrotną laureatką organizowanego przez naszą szkolę konkursu „Sapere aude”, którego celem, podobnie jak olimpiady, jest popularyzacja wiedzy na temat antycznych korzeni naszej europejskiej cywilizacji. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem p. Marii Szewczyk, nauczycielki

j. włoskiego oraz j. łacińskiego i kultury antycznej.

Gratulujemy!

Nasz kolejny sukces w Olimpiadzie Biologicznej.

Z radością i satysfakcją informujemy, że uczennica naszej szkoły z klasy IIB Anna Ziętarska została finalistką ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. To kolejny laur dla szkoły w tej ważnej dla kandydatów na studia biologiczne olimpiadzie przedmiotowej. Tytuł finalisty nagradzany jest zwolnieniem z egzaminu maturalnego z biologii z wynikiem 100%, co daje niezwykłą przewagę w wyścigu po indeks nad innymi kandydatami na wszelkie studia, na które w procesie rekrutacji wymagana jest ocena z biologii. Przypomnijmy, że Ania zdawać będzie maturę za rok, a tu już tak duże osiągnięcie.

Naszej uczennicy serdecznie gratulujemy!

Informacja dla maturzystów!!!!

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.