im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Praktyka czyni mistrza

Od 04 lutego 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie rozpoczęły się dodatkowe lekcje z matematyki i języka polskiego. Zajęcia te mają na celu poszerzenie, usystematyzowanie, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym i dobrze przygotować do egzaminu maturalnego 2019.
Uczniowie mogą korzystać z tej formy pomocy dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Organu Prowadzącego szkołę.

KOLEJNY SUKCES NASZEGO LICEUM W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA WŁOSKIEGO

11 lutego 2019 r. zostały ogłoszone wyniki XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego organizowanego przez Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
Z radością informujemy, że do kolejnego ogólnopolskiego etapu zakwalifikowała się Julia Krawczyk uczennica klasy III D. Po podsumowaniu wyników eliminacji 1 stopnia, które odbyły się 11 stycznia 2019 r. Julia znalazła się wśród „Złotej Setki” uczniów z najlepszych liceów w Polsce.
Uczennica przygotowywała się pod kierunkiem p. Marii Szewczyk.
Zmagania półfinałowe odbędą się 22 marca 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim.
GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI ZA DALSZE SUKCESY!

Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

 

W sobotę 19 stycznia już po raz XXVI odbył się Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych z Suchedniowa do Bodzentyna
Rano w intencji poległych modlono się w suchedniowskim kościele. Następnie uczestnicy przeszli pod krzyż z 1861 roku, stojący przy ulicy Bodzentyńskiej. To tam w styczniu 1863 roku zebrał się 400 osobowy oddział braci Dawidowiczów, by wyruszyć do Bodzentyna, który miał za zadanie opanować. Pod krzyżem odegrano hymn, były też przemówienia, złożono kwiaty i odczytano apel poległych. Żołnierze Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oddali honorową salwę. W marszu uczestniczyło kilkaset osób, głównie członkowie organizacji strzeleckich z całej Polski. Była też delegacja z Litwy. W drodze do Bodzentyna były przystanki w mauzoleum w Michniowie i szkole we Wzdole Rządowym. Około godziny 15 marsz dotarł do Bodzentyna. Tam dołączyli do niego Żuawi Śmierci z grupy rekonstrukcji historycznej z Buska - Zdroju i odbyły się dalsze uroczystości.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba

 

31 stycznia 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła piąte zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Spotkanie informacyjne dotyczące służby wojskowej

7 lutego 2019 roku w murach naszej szkoły odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące służby wojskowej. W spotkaniu uczestniczyła pani Elżbieta Ferra – inspektor Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień z Sandomierza, Podchorąży II roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz żołnierz zawodowy z III Batalionu Radiolokacyjnego z Sandomierza.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i instalacja sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych w klasopracowniach w ramach projektu „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie””.

Dotyczy: projektu nr umowy: RPSW.08.03.03-26-0060/17-00 pn. „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.


Wzór oferty


Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH”

Nasze liceum już od wielu lat współpracuje z krakowską Akademią Górniczo Hutniczą. W tym roku już po raz dwunasty nasi uczniowie przystąpili do udziału w trzystopniowej ogólnopolskiej olimpiadzie pod nazwą „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” . Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz lepsze jej przygotowanie do podjęcia studiów technicznych.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Informujemy, że 14 grudnia 2018r. odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, a 22 stycznia 2019r. ogłoszono wyniki.
Z radością i dumą zawiadamiamy, że Karolina Kondek – uczennica klasy IIa, przeszła do drugiego etapu konkursu. Uczennica musiała zmierzyć się z testem leksykalno – gramatycznym oraz wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

Sukces w „Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym”

Tradycyjnie już 6. stycznia w Pałacyku Zielińskich w Kielcach miało miejsce uroczyste rozdanie dyplomów m. in. dla laureatów i osób wyróżnionych w kolejnej już edycji „Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego”. W tym roku z naszego liceum sukces odniosła uczennica Klasy III A - Aleksandra Staszewska. Zajęła III miejsce z zakresu rozszerzonego w kategorii C Liceum.