im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wirtualny Dzień Maturzysty

WSZYSTKICH, KTÓRZY 8 CZERWCA 2020 ROKU BĘDĄ PRZYSTĘPOWAĆ DO
EGZAMINU MATURALNEGO, MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ
PERSPEKTYWY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W CYKLU WYDARZEŃ ON-LINE
DEDYKOWANYCH TEGOROCZNYM MATURZYSTOM I KANDYDATOM NA STUDIA.

3 czerwca 2020 r.  o godzinie 13.30 na stronie studia.gov.pl [1]
rozpocznie się wirtualny Dzień Maturzysty. Pytań dotyczących
przebiegu egzaminów, zdarzeń losowych, wglądów w wyniki i odwołań
od nich, zawsze jest wiele. Sytuacja maturzystów 2020 jest jednak
szczególnie skomplikowana, egzaminy odbywają się w nietypowym
terminie spowodowanym pandemią. Rodzą się zatem wątpliwości i obawy
związane z rekrutacją na studia, która w tym roku rozpocznie się
dopiero w sierpniu.

Młodzi ludzie przystępujący do matury w tym trudnym roku będą mogli
dowiedzieć się wszystkiego o zasadach egzaminów, harmonogramie,
prawach i obowiązkach zdających. Dostaną te informacje z najlepszego
źródła – od dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjne.

Natomiast od 22 do 26 czerwca na platformie studia.gov.pl
zaplanowaliśmy Kierunkowskaz Kariery, czyli cykl prezentacji kierunków
studiów i zawodów, który ułatwi dokonanie optymalnego wyboru
ścieżki dalszego kształcenia.

Harmonogram Kampanii Studia 2020

Wirtualny Dzień Maturzysty:

* 3 czerwca 2020 (środa) w godzinach 13.30-16.30

Kierunkowskaz  Kariery 22-26 czerwca 2020  (poniedziałek-piątek) w
godzinach 12.00-17.00

* 22 czerwca (poniedziałek) – Kierunki medyczne i o zdrowiu
* 23 czerwca (wtorek) – Kierunki techniczne
* 24 czerwca (środa) – Kierunki humanistyczne
* 25 czerwca (czwartek) – Kierunki społeczne i ekonomiczne
* 26 czerwca (piątek) – Kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze

Sesje uczelni cieszących się największym zainteresowaniem wśród
kandydatów 7-10 lipca 2020 (wtorek-piątek) w godz. 12.00-17.00

* 7 lipca (wtorek) – Dzień uniwersytetów
* 8 lipca (środa) – Dzień uczelni technicznych
* 9 lipca (czwartek) – Dzień uczelni medycznych
* 10 lipca (piątek) – Dzień uczelni niepublicznych

Giełda Wolnych Miejsc

Dwa wrześniowe spotkania online oraz na bieżąco aktualizowana lista
ciągle otwartych możliwości.

Szczegółowe informacje: http://www.studia.gov.pl/studia2020

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW!!!!

 

 

MATURA 2020

Harmonogram egzaminów:

 •   8 – 24. 06. 2020 egzamin maturalny w terminie głównym,

 •   8– 14. 07. 2020 egzamin maturalny w terminie dodatkowym,

 •   8.09.2020 godz. 14:00 egzamin maturalny w terminie

  poprawkowym.

  Obowiązki zdającego:

 •   zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, minimum 40 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu ,

 •   klasa III a i klasa III b wchodzą głównym wejściem,

 •   klasa III c, klasa III d i klasa III e wchodzą wejściem od ul. 11 Listopada (stara szkoła)

 •   na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem),

 •   zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali,

  Odbiór świadectw:

 •   do 11.08.2020 z egzaminów w sesji czerwiec lipiec 2020.

 •   do 30.09.2020 z egzaminów w sesji wrzesień 2020.

page1image56780160 page1image56780928 page1image56776512 page1image56779968

 

 

 

INFORMACJA O KONSULTACJACH!

INFORMACJA O KONSULTACJACH!

 

 

Drodzy Uczniowie i Absolwenci dyrektor Liceum informuje, że od 25 maja 2020 r.

nauczyciele  naszej szkoły prowadzą konsultacje dla chętnych (harmonogram będzie sukcesywnie uzupełniany).

(aktualizacja 1 czerwca 2020r.)

Harmonogram konsultacji

Przedmiot

 

Godziny realizowania zajęć

Nauczyciel:

Język polski                                   Kl. III b

Konsultacje on-line                                                    w zależności od potrzeb

p. Ewelina Strzelecka 

Matematyka                         Kl. III b

Konsultacje on-line                                                      w zależności od potrzeb

p. Małgorzata Kręcisz- Glegoła 

Język polski                                   Kl. III a

Konsultacje on-line                                                     w zależności od potrzeb

p. Magdalena Słomka

Język polski                                   Kl. III e

Konsultacje on-line                                                     w zależności od potrzeb

p. Małgorzata Anioł

Matematyka                         Kl. III a

Konsultacje on-line                                                     w zależności od potrzeb

p. Anna Dworecka

Matematyka                         Kl. III e

Konsultacje on-line                                                     w zależności od potrzeb

p. Joanna Kmiecik

Język angielski

Kl. III a

Konsultacje on-line                                                     w zależności od potrzeb

p. Jacek Blicharz

Język angielski

Kl. III e

Konsultacje on-line                                                       w zależności od potrzeb

p. Monika Hetko

Historia, wiedza                  o społeczeństwie.

(dla maturzystów)

Od 25 maja 2020r. do 29 maja 2020r. w godz. 11.00- 13.00 w sali 29B.

p. Norbert Krzystanek

historia, historia                     i społeczeństwo

0d 01 czerwca 2020r.  do 05 czerwca2020r. (poniedziałek – piątek) w godz. 10.00  - 13.00 w sali 29 B:

- 10.00 - 11.00 klasy pierwsze po szkole podstawowej (a, b, c, e)

- 11.00 - 12.00 klasy pierwsze po gimnazjum (a, b, d)

- 12.00 - 13.00 klasy II (b, c)

- 13.00 – maturzyści

p. Norbert Krzystanek

matematyka

Wtorek   2 czerwca 2020 godz. 12.00

p. Anna Dworecka

Historia

WOS

5 czerwca godz. 10.00 – kl. II E

16 czerwca godz. 10.00 – kl. I Dp

16 czerwca godz. 11.00 – kl. II D

p. Paulina Mielnik

Język angielski

Wtorki godz. 10.40 – kl.  I Cp gr. I                  i kl. I Ag gr. I

p. Monika Hetko

chemia

Środa godz. 8.00 – 8.45

kl. I Bg

p. Edyta Tomczyk

matematyka

Kl.  I Cg – środa 3 czerwca godz. 11.30

p. Joanna Kmiecik

fizyka

Kl. I Ag – 3 czerwca godz.12

p. Elżbieta Oleksiak

Język polski

Kl. I Ap  środa godz.9.00 – 9.30

Kl. I Bg środa godz. 9.30 – 10.00

 

p. Wiesława Sowa

Podstawy przedsiębiorczości

Kl. I Ag środa godz.9.00 – 10.00

Kl. I Bg środa godz.10.00 – 11.00

Kl. I Cg środa godz.11.00 – 12.00

Kl. I Dg środa godz.12.00 – 13.00

p. Sławomir Gibowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Poniedziałek godz. 10.00

p. Edward Drózd

Język rosyjski

Wtorek godz. 11.00

p. Maria Pęczek

Język angielski

Wtorek godz. 9.00

p. Iwona Poziomek

Język angielski

Wtorek godz. 8.00 – 12.00

p. Anna Sobieniak

fizyka

3 czerwca 2020r. godz.12.10

Kl. I Ap

p. Joanna Nowicka

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, działając zgodnie z artykułem 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) informuję, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie będą brane pod uwagę niżej wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty.

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021

planuje utworzenie następujących klas pierwszych:

  

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,

dodatkowo: Język łaciński w medycynie

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: chemia, fizyka, matematyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski

 

JĘZYKI OBCE

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru:

 • język niemiecki

 • język rosyjski

 • język włoski

 • język francuski

nauczany jest od podstaw, w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.