im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Sukces Anny Ziętarskiej w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH"

1 kwietna poznaliśmy listę finalistów Olimpiady wyłonionych spośród 1178 uczestników II etapu Olimpiady (do I etapu Olimpiady przystąpiło 1305).

Wśród nich znalazła się również uczennica klasy III B naszej szkoły - Anna Ziętarska. Jej opiekunem jest nauczycielka matematyki - Małgorzata Kręcisz - Glegoła.

Olimpiada pomaga w odkrywaniu talentów w obszarze nauk technicznych, jak i rozwijaniu umiejętności oraz zamiłowań z m. in. z dziedziny matematyki. Finaliści Olimpiady stopnia centralnego są przyjmowani na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej bez postępowania kwalifikacyjnego. ze zwolnienia z procesu rekrutacji maturzyści mogą skorzystać tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Annie składamy ogromne gratulacje i życzymy sukcesu w finale.

Egzamin końcowy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

 

30 marca 2021 roku, kadeci z III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie realizujący III edycję projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odbyli egzamin teoretyczny i praktyczny na zakończenie nauki w programie.

20 kadetów przystąpiło do egzaminu sprawdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu przedmiotu Edukacja wojskowa. Część teoretyczna z powodu sytuacji pandemicznej odbyła się online na platformie Microsoft Teams, natomiast część praktyczną przeprowadzono w naszej szkole. Kadeci podzieleni zostali na cztery pięcioosobowe grupy egzaminacyjne.