im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

„Życie jest zbyt cenne - nie zostawiaj go na drodze”

Dnia 30.01.2018r. pełnoletni uczniowie klas trzecich, w większości posiadacze prawa jazdy, odbyli spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z funkcjonariuszami policji Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Kampania społeczna „Życie jest zbyt cenne - nie zostawiaj go na drodze” ma na celu uświadomienie młodym kierowcom oraz wszystkim użytkownikom dróg, korzyści płynących z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ponadto policjanci poruszyli problem brawurowej jazdy wynikającej z młodzieńczej fantazji oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Na w/w spotkaniu oprócz cennych wskazówek przekazanych przez funkcjonariuszy policji, zaprezentowano również filmy edukacyjne pt.: „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” oraz „Eksperyment”.


Tekst: Karolina Bednarska III C
Foto: Mateusz Polniak III B

OLIMPIJSKIE ZMAGANIA

W dniach 18-19 stycznia 2018 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się zawody okręgowe XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego. Do kolejnego etapu, wśród uczniów renomowanych liceów województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, zakwalifikowało się aż 5 reprezentantek naszej szkoły: Weronika Jastrząb z klasy IID oraz Eliza Jońca, Katarzyna Kogut, Anna Sanecka i Wiktoria Strawa z klasy III E.

Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny

6 stycznia 2018 roku w Domu Środowisk Twórczych w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach odbył się finał kolejnej edycji „Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego” organizowanego pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przez Politechnikę Świętokrzyską, V LO w Kielcach oraz Fundację „Wiatr w Żagle”. Uroczystość rozpoczął wykład dr. inż. Sławomira Kuścińskiego pt. „Perspektywy cyfryzacji”. Część artystyczną wykonali uczniowie ZPSM w Kielcach.

XXVI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 08.12.2017 r. gościli w naszym Liceum zwycięscy eliminacji szkolnych Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzorem lat ubiegłych w szkole przeprowadzony został etap rejonowy tejże olimpiady. Głównym organizatorem eliminacji szkolnych i powiatowych jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Staszowie, pod kierownictwem Pani Joanny Cheby.

Podsumowanie akcji „ Godne dzieciństwo”

Dnia 12 stycznia 2018r. w mroźny poranek wyruszyliśmy do Domu Dziecka w Ostrowcu Św. w celu podsumowania akcji „Godne dzieciństwo”. Do autokaru spakowaliśmy artykuły spożywcze i maskotki ofiarowane przez uczniów liceum. Pierwszy etap akcji miał miejsce 8 grudnia 2017r. w Galerii Staszowskiej, gdzie wolontariuszki z klasy IB zbierały datki pieniężne do puszek pod szyldem PCK. Wielu mieszkańców naszego miasta chętnie włączyło się do pomocy. W sumie udało się zebrać 650 zł. , z czego 185 zł. zostało zebrane w naszej szkole.

NOC BIOLOGÓW 2018

12 stycznia 2018 roku mieliśmy po raz kolejny okazję uczestniczyć w organizowanym co roku przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedsięwzięciu edukacyjnym „Noc Biologów”. W imprezie wzięła udział liczna grupa uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich o profilu biologicznym. W trakcie imprezy mogliśmy uczestniczyć w licznych wykładach prowadzonych przez naukowców dotyczących różnorodności przyrodniczej regionu, badań dotyczących zdrowia człowieka i innych dziedzin biologicznych.

SZKOLNA WIGILIA ANNO DOMINI 2017, CZYLI JASEŁKA „NA WESOŁO”

22 grudnia w auli naszego liceum – w ramach szkolnej Wigilii – odbyły się jasełka „Na wesoło” (w dwóch turach). Zorganizowali je nasi księża katecheci: Sebastian Mroczkowski i Paweł Paterek, którzy zagrali w nich role Lucyfera (Księcia Piekieł) i Anioła (niebiańską istotę, pośredniczącą między Bogiem a ludźmi).

Dzień Kultury Bezpieczeństwa

Rok szkolny 2017/18 to czas kolejnej edycji programu edukacyjnego pn. Kultura Bezpieczeństwa. Program ten jest realizowany w naszym Liceum we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, w szczególności z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. Działania programu Kultura Bezpieczeństwa, adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Życzenia

Ktoś miłowany tu przyjdzie - dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce.
Ktoś miłowany nam powie: Tęsknotą waszą zakwitnę,
Ponad srebrnymi łodziami ujrzycie żagle błękitne.
Jakże daleko - daleko fala nas życia poniosła.
Wszystko się ku nam przybliży: żagle i łodzie, i wiosna.
Wszystko się ku nam przybliży i w zachwyceniu ukaże
Dawno zgubione radości, imiona nasze i twarze.
Gwiazdy zgubione zaszumią, struny się dźwiękiem
rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą.

Jan Pietrzycki

Przyjaciołom naszej szkoły, Dyrekcjom i Zarządom
życzliwych nam zakładom pracy, Rodzicom, Gronu Nauczycielskiemu oraz Uczniom,
zdrowych, radosnych, Dobrego Ducha pełnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkich darów od Tego, który Sam Siebie podarował.

Profilaktyka prozdrowotna i sposoby świadomego dbania o zdrowie.

15 listopada 2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyło się spotkanie młodzieży klas drugich z panią doktor Beatą Bittner, pracownikiem przychodni rodzinnej doktor Bożeny Ryczkowskiej, z którą szkoła prowadzi wieloletnią współpracę. Temat spotkania to „Profilaktyka prozdrowotna i sposoby świadomego dbania o zdrowie.”

XVIII EDYCJA AKCJI „GÓRA GROSZA”

Szkolny Samorząd Uczniowski informuje o udziale naszej szkoły w akcji „Góra Grosza”, zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Podajemy link do jej regulaminu:http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2017/10/gg2017-regulamin-akcji.pdf
Udostępniamy także fragment tegorocznego listu-apelu pana Roberta Barańskiego, dyrektora Towarzystwa „Nasz Dom” i Elżbiety Prządki, koordynatorki akcji (link do całości listu: http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2017/10/gg2017-list.pdf ):