im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Sukces humanistów z klasy pierwszej

Z wszystkich moich najbardziej dramatycznych przeżyć wojennych, jak tortury na Pawiaku, w gestapo na alei Szucha, umierająca młodzież w szpitalu powstańczym, w którym byłam pielęgniarką, nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, jak widok tego pochodu Korczaka, z dziećmi idącymi spokojnie na spotkanie śmierci.

Irena Sendlerowa

W styczniu 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do marszałka Sejmu z inicjatywą upamiętniającą wyjątkową postać Ireny Sendlerowej, nazywanej „Matką Dzieci Holokaustu”. Dzięki jego staraniom oraz przychylności Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 czerwca 2017 r. została podjęta Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W uzasadnieniu podano: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 10. rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej oddaje hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka, i ogłasza rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej”.

Humaniści z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w II etapie Olimpiady o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Trójka uczniów klasy II d: Aleksandra Moryto, Anna Mrówka i Norbert Pasternak będą reprezentować naszą szkołę w II etapie Olimpiady Noblowskiej w Biłgoraju. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Gdański, w partnerstwie z Fundacją Instytutu Lecha Wałęsy i Gminą Czersk. Pierwszy etap wyłonił w naszej szkole troje uczestników, którzy uzyskali wspaniałe wyniki na tle naszego okręgu, a Aleksandra Moryto uzyskała najlepszy wynik w kraju.

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

Dnia 7 grudnia 2018 r. od godz. 8.00 - 23.00 odbędzie się ankietowanie rodziców w ramach ewaluacji zewnętrznej, która przeprowadzona zostanie w naszej szkole w dniach od 28 listopada 2018 r.
Wizytatorzy ds. ewaluacji Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty starają się uzyskać obraz funkcjonowania szkoły. Rozmawiają z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa rodzicami.
Serdecznie zapraszam Państwa do elektronicznego wypełnienia ankiety w szkole od godz. 8.00 – 17.00 lub w domu od godz.8.00 – 23.00.
Za pośrednictwem dzieci przekażemy Państwu kod umożliwiający dostęp do ankiety.
Zależy nam na udziale Państwa w (ankiecie) badaniu. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzę, że dzięki pomocy Państwa uda nam się wzmacniać i nieustannie rozwijać naszą szkołę

Z poważaniem Anna Karasińska

GIS Day 2018

W dniu 14 listopada 2018 roku uczniowie klasy Ia i Ie, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, uczestniczyli w GIS Day 2018. Gis Day to dzień, w którym w głównych ośrodkach rozwojowych na całym świecie propaguje się idee zastosowań aplikacji i technologii systemów informacji geograficznej ( GIS) w edukacji, nauce i gospodarce. W tym roku odbył się na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

ZAPRASZAMY

Uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie

„Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego

i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”

 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zasady rekrutacji wraz ze wzorami wszystkich wymaganych oświadczeń dostępne są u Dyrektora szkoły. Wypełnione formularze wraz z załącznikami należy składać u wychowawców klas, lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PDF

OŚWIADCZENIE – PDF

Wolontariusze – „ku pamięci”

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie co roku pamięta o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywających na staszowskim cmentarzu. Również i w tym roku szkolnym w przeddzień Święta Zmarłych wolontariusze z klasy mundurowej IIe: Aleksandra Fijołek, Agata Wójcik, Julia Skurska, Magdalena Trelińska, Kamila Mazur i Wiktoria Soboń pod opieką p. Marka Morawskiego, kierując się cennymi wskazówkami p. Anny Bejm uporządkowali zapomniane i nieodwiedzane groby byłych pracowników naszego liceum. Ku pamięci zmarłych nauczyciel i pracowników 1 listopada uczniowie zapalili na każdym nagrobku znicze.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

25 października certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła drugie zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.
Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznali się z realnym procesem szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych oraz z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się w jaki sposób poruszać się po polu walki, okopywać się w pozycji leżącej strzeleckiej, rzucali granatem do celu w pozycji stojącej, poznawali tajniki posługiwania się bronią strzelecką oraz uczyli się w jak sposób ewakuować rannego z pola walki. Następny Wojskowy Dzień Szkoleniowy już w listopadzie.

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W 155 ROCZNICĘ ZWYCIĘSKIEJ BITWY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH POD RYBNICĄ.

Wśród otaczających drzew, mieniących się jesienną paletą barw, przy pomniku upamiętniających Powstańców, Ojciec Romuald Półtorak z Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach odprawił Msze Świętą w intencji walczących za Wolność i Niepodległość Polski i wygłosił homilię o losach niepodległościowych Polski i Polaków, wpisując się tym w tematykę uroczystości.