im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Lekcja otwarta przy mogile Powstańców Styczniowych

 

Uroczystości na cmentarzu przy kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie rozpoczęła dyr. LO Anna Karasińska. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: przedstawiciele władz samorządowych oraz kombatanci.

 

„(…)Popamiętają Moskale,
Jak dostali w skórę w Skale!

Wyginęła ich połowa,
Reszta uszła do Staszowa.

Z Staszowa ich wypędziemy,
Aż о Kijów się oprzemy(…)”

Marsz żołnierzy Langiewicza


Powstanie styczniowe to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku w byłym Wielkim Księstwie Litewskimi. Trwało do jesieni 1864 roku. Spowodowane zostało narastającym terrorem, jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy. Poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Powstanie styczniowe zostało zakończone militarną klęską Polaków. Dnia 17 lutego 1863 roku doszło do potyczki stacjonującego w Staszowie kilkusetosobowego oddziału powstańczego gen. Mariana Langiewicza. Ziemia Staszowska w sposób szczególny jest związana z historią tamtych dni, która miała przemożny wpływ na okoliczności odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku.

Praktyka czyni mistrza

Od 04 lutego 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie rozpoczęły się dodatkowe lekcje z matematyki i języka polskiego. Zajęcia te mają na celu poszerzenie, usystematyzowanie, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym i dobrze przygotować do egzaminu maturalnego 2019.
Uczniowie mogą korzystać z tej formy pomocy dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Organu Prowadzącego szkołę.

KOLEJNY SUKCES NASZEGO LICEUM W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA WŁOSKIEGO

11 lutego 2019 r. zostały ogłoszone wyniki XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego organizowanego przez Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
Z radością informujemy, że do kolejnego ogólnopolskiego etapu zakwalifikowała się Julia Krawczyk uczennica klasy III D. Po podsumowaniu wyników eliminacji 1 stopnia, które odbyły się 11 stycznia 2019 r. Julia znalazła się wśród „Złotej Setki” uczniów z najlepszych liceów w Polsce.
Uczennica przygotowywała się pod kierunkiem p. Marii Szewczyk.
Zmagania półfinałowe odbędą się 22 marca 2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim.
GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI ZA DALSZE SUKCESY!

Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

 

W sobotę 19 stycznia już po raz XXVI odbył się Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych z Suchedniowa do Bodzentyna
Rano w intencji poległych modlono się w suchedniowskim kościele. Następnie uczestnicy przeszli pod krzyż z 1861 roku, stojący przy ulicy Bodzentyńskiej. To tam w styczniu 1863 roku zebrał się 400 osobowy oddział braci Dawidowiczów, by wyruszyć do Bodzentyna, który miał za zadanie opanować. Pod krzyżem odegrano hymn, były też przemówienia, złożono kwiaty i odczytano apel poległych. Żołnierze Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oddali honorową salwę. W marszu uczestniczyło kilkaset osób, głównie członkowie organizacji strzeleckich z całej Polski. Była też delegacja z Litwy. W drodze do Bodzentyna były przystanki w mauzoleum w Michniowie i szkole we Wzdole Rządowym. Około godziny 15 marsz dotarł do Bodzentyna. Tam dołączyli do niego Żuawi Śmierci z grupy rekonstrukcji historycznej z Buska - Zdroju i odbyły się dalsze uroczystości.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba

 

31 stycznia 2019 roku certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła piąte zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

Spotkanie informacyjne dotyczące służby wojskowej

7 lutego 2019 roku w murach naszej szkoły odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące służby wojskowej. W spotkaniu uczestniczyła pani Elżbieta Ferra – inspektor Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień z Sandomierza, Podchorąży II roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz żołnierz zawodowy z III Batalionu Radiolokacyjnego z Sandomierza.

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i instalacja sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych w klasopracowniach w ramach projektu „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie””.

Dotyczy: projektu nr umowy: RPSW.08.03.03-26-0060/17-00 pn. „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”.


Wzór oferty


Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020