im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

GIS Day 2018

W dniu 14 listopada 2018 roku uczniowie klasy Ia i Ie, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, uczestniczyli w GIS Day 2018. Gis Day to dzień, w którym w głównych ośrodkach rozwojowych na całym świecie propaguje się idee zastosowań aplikacji i technologii systemów informacji geograficznej ( GIS) w edukacji, nauce i gospodarce. W tym roku odbył się na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

ZAPRASZAMY

Uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie

„Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego

i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”

 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Zasady rekrutacji wraz ze wzorami wszystkich wymaganych oświadczeń dostępne są u Dyrektora szkoły. Wypełnione formularze wraz z załącznikami należy składać u wychowawców klas, lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PDF

OŚWIADCZENIE – PDF

Wolontariusze – „ku pamięci”

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie co roku pamięta o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywających na staszowskim cmentarzu. Również i w tym roku szkolnym w przeddzień Święta Zmarłych wolontariusze z klasy mundurowej IIe: Aleksandra Fijołek, Agata Wójcik, Julia Skurska, Magdalena Trelińska, Kamila Mazur i Wiktoria Soboń pod opieką p. Marka Morawskiego, kierując się cennymi wskazówkami p. Anny Bejm uporządkowali zapomniane i nieodwiedzane groby byłych pracowników naszego liceum. Ku pamięci zmarłych nauczyciel i pracowników 1 listopada uczniowie zapalili na każdym nagrobku znicze.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

25 października certyfikowana klasa mundurowa naszego liceum odbyła drugie zajęcia z cyklu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.
Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznali się z realnym procesem szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych oraz z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się w jaki sposób poruszać się po polu walki, okopywać się w pozycji leżącej strzeleckiej, rzucali granatem do celu w pozycji stojącej, poznawali tajniki posługiwania się bronią strzelecką oraz uczyli się w jak sposób ewakuować rannego z pola walki. Następny Wojskowy Dzień Szkoleniowy już w listopadzie.

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W 155 ROCZNICĘ ZWYCIĘSKIEJ BITWY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH POD RYBNICĄ.

Wśród otaczających drzew, mieniących się jesienną paletą barw, przy pomniku upamiętniających Powstańców, Ojciec Romuald Półtorak z Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach odprawił Msze Świętą w intencji walczących za Wolność i Niepodległość Polski i wygłosił homilię o losach niepodległościowych Polski i Polaków, wpisując się tym w tematykę uroczystości.

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców

10 października 2018 roku w hali ZSE w Staszowie odbyły się zawody powiatowe w badmintona. W zawodach rywalizowały szkoły ze Staszowa. Nasze Liceum w składzie: Bartłomiej Sowiński i Mikołaj Guca po trudnych pojedynkach zwyciężyli w całym turnieju. Z dobrej strony pokazały się również dziewczyny (Kamila Mazur i Julia Golonka), które zajęły drugą lokatę. Wyniki meczów przedstawiają się następująco:

DURA LEX SED LEX - ZAJĘCIA WARSZTATOWE W SĄDZIE REJONOWYM W STASZOWIE

16 października 2018 roku młodzież klasy ID i IE naszej szkoły uczestniczyła w obchodach ,,Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie cech i zalet mediacji oraz zachęcenie młodych ludzi do rozwiązywania konfliktów przy pomocy mediatora. Po części teoretycznej, podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę mediatorów i pomagać swoim kolegom w rozwiązywaniu sporów pod fachowym okiem p. Agnieszki Kazimierczak-Godzwon, p. Anny Szulc oraz p. Anny Walas. Warsztaty bardzo spodobały się młodzieży, a zdobyta wiedza pozwoli w przyszłości sprawnie rozwiązywać problemy przy pomocy poznanych technik.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W NASZYM LICEUM

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków została zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską i odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie wielu osób z 45 krajów, które wzięły udział w tym wydarzeniu. Dnia 26 września w naszej szkole również obchodzono to wielkie wydarzenie. W tym dniu uczniowie zamiast tradycyjnych lekcji mieli okazję doświadczyć zajęć prowadzonych w wyjątkowy sposób przez nauczycieli języków obcych.
W czasie zajęć z języka angielskiego uczniowie klas pierwszych mogli zgłębić wiedzę na temat życia i twórczości Williama Szekspira. Lekcja była wyjątkowa dzięki filmowi multimedialnemu w języku angielskim, który przedstawiał wczesne lata życia oraz opowiadał o największych dziełach tego znakomitego pisarza. Po obejrzeniu filmu pierwszoklasiści rozwiązywali zadania dotyczące teatru The Globe oraz zostali zachęceni do stworzenia swojej własnej prezentacji multimedialnej dotyczącej losów autora. Lekcje z użyciem filmów multimedialnych w języku angielskim cieszą się popularnością i pokazują, że nauka języka nie musi być nudna.