im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

UCZNIOWIE NASZEGO LICEUM UCZCILI 80 ROCZNICĘ „CZARNEJ NIEDZIELI”

Dnia 8 listopada 1942 roku, 80 lat temu w naszym mieście rozegrały się tragiczne wydarzenia.  Naziści,  chcąc ostatecznie rozwiązać kwestię staszowskiego getta, skazali na śmierć ponad 6 tysięcy niewinnych ludzi.

W osiemdziesiątą rocznicę tamtego tragicznego dnia, na żydowskim cmentarzu w Staszowie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tej zbrodni. Obchody prowadził Prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski. Obecny był również Biskup Sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz który podkreślił jak ważna rolę pełni modlitwa                w intencji ofiar. Uczestnikami tego wydarzenia byli też m.in.:  Starosta Staszowski p. Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów dr. Leszek Kopeć, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Stanisław Batóg, przedstawiciele duchowieństwa, licznie zaproszeni goście oraz dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze staszowskich szkół ponadpodstawowych.  

Uczniowie i uczennice naszego liceum z klas IIID oraz IICE: Eliza Sławińska, Julia Skórska, Jakub Rajca i Mateusz Szaniawski pod kierunkiem p. Marii Szewczyk przygotowali krótką oprawę artystyczną. Opowiedzieli o wydarzeniach „Czarnej Niedzieli” oraz odczytali znaleziony w Staszowie jeden z wierszy z zeszytu Chawy Kestenberg, córki miejscowego Kupca Naftalego Kestenberga, która 8 listopada 1942 roku była jedną z wysiedlanych                 w kolumnie Żydów. Na koniec przeczytali polską wersję Kadiszu - żydowskiej modlitwy za dusze tych, którym przypadł w udziale tak tragiczny los. 

Następnie przedstawiciele różnych instytucji złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze, wśród nich znalazła się też delegacja z naszej szkoły. 

Ostatnim punktem programu obchodów było zwiedzanie wystawy „Oni tu byli” Judaica staszowskie, na której można było obejrzeć liczne dokumenty, fotografie i inne artefakty związane z historią i kulturą staszowskiej gminy żydowskiej.

W uroczystościach uczniom naszej szkoły towarzyszył p. dyrektor Łukasz Bartłomiejczuk oraz  p. Jacek Blicharz, który był autorem pięknej dokumentacji fotograficznej. 

 

Tekst: Julia Skórska klasa IICE

Foto: p. Jacek Blicharz