im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w staszowskim Liceum

W poniedziałek, 28 marca na hali Liceum Ogólnokształccego imienia ksidza kardynała Stefana Wyszyskiego w Staszowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Midzynarodowego Dnia Teatru. Szkolny Zespół Teatralny przygotował niezwykły spektakl inspirowany historią bohaterów z serialu stworzonego na motywach „Stulecia Winnych” autorstwa Ałbeny Grabowskiej. Nie zabrakło gromkich braw i momentów wzruszenia. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Anna Karasiska, która powitała zaproszonych goci oraz całą społeczność szkoln. W swoim przemówieniu podkreliła, e teatr to miejsce, w którym widz moe nauczyć się obcowania ze sztuk, ale take moe rozwijać twórcze mylenie. Powiat staszowski reprezentował wicestarosta Leszek Guzal, który był pod duym wraeniem przygotowania tak profesjonalnego spektaklu. Szkołwyraa ogromne podzikowania dla dyrektora Staszowskiego Orodka Kultury, pani Anny Gogoli za wypoyczenie nagłonienia, które było niezbdne w realizacji sztuki teatralnejNa akademii obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, a take rodzice, babcie oraz dziadkowie aktorów wystpujcych w sztuce. Wystp Szkolnego Zespołu Teatralnego to nie tylko pikna gra aktorska, ale też niezwykłe przeycie muzyczne, pikne kreacje, niesamowity klimat wita. Uczniowie zagwarantowali publicznoci rónorodne doznania, od radoci po smutek i emocje jak z okresu wojennego. Przedstawienie zawierało wiele cennych i poruszajcych treci, przedstawiajycie codzienne bohaterów „Stulecia Winnych”. To niezwykła opowieść o losachwielopokoleniowej polskiej rodziny, wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku – I oraz II wojnę światow. Burzliwa to historia, obfitujca w przemiany ustrojowe i polityczne, a przede wszystkim mocno nasczona polską krwi. Z inicjatywą obchodów Dnia Teatru w szkole wyszli uczniowie. Za scenariusz spektaklu wraz z dobraniem muzyki odpowiedzialni byli uczniowie klasy humanistycznej, Mateusz Karbarz i Paulina Zarba. Przedstawienie przygotowane było pod opieką pani wicedyrektor Anicety Wójcik i pani Małgorzaty Haloty. Uczniowie na koniec spektaklu prezentujc polską i ukraiską flagę wyrazili gest solidarnoci wobec Ukrainy w zwizku z obecną sytuacją na wiecie. Przedstawienie obrazowało, jak trudnym zjawiskiem jest wojna i cierpienie ludzi majcych z nią bezporedni kontakt. Nikt nie spodziewał sie na bohaterów oryginalnego „Stulecia Winnych” niebawem spadną nie tylko ogromne osobiste tragedie, ale i wojenna zawierucha. Mamy nadziej, iż to przedsiwzicie zachci wszystkich do odwiedzania teatrów. Chcielibymy, aby takie akcje przyczyniły się do popularyzacji kultury wród młodziey.