HOME

XXX Tydzień Kultury Języka w naszej szkole

 

Z zaangażowaniem włączyliśmy się w obchody Jubileuszowego XXX Tygodnia Kultury Języka. Jest to projekt polegający na organizowaniu przez szkoły, instytucje edukacji kultury i nauki spotkań z językiem polskim. Co roku temu działaniu przyświeca inny cel. W tym roku myślą przewodnią było hasło „Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie”. Obchody nawiązują do działań Sejmu i Senatu RP, mających na celu uczczenie wielkich autorytetów naszej kultury. W 2022 roku Senat i Sejm RP uczcili niezwykłych Polaków: Marię Grzegorzewską, Marię Konopnicką, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandę Rutkiewicz, Józefa Wybickiego, Władysława Bartoszewskiego, Bronisława Geremka i Brunona Schulza. Ponadto rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu Polskiego  oraz Rokiem Botaniki.

Nasze działania odbyły się 17 marca 2022r. i  przybrały formę lekcji otwartej interdyscyplinarnej. Połączyliśmy na niej wiedzę z pedagogiki, języka polskiego, chemii, geografii, historii pod hasłem „Twórcze przebudzenie – skarbnica kultury polskiej. Była to fascynująca wędrówka śladami wybitnych osobowości. W rolę przewodników po tajnikach wiedzy wcielili się uczniowie naszej szkoły: Eliza Sławińska, Julia Gąszczyk, Hanna Budyś, Gabriela Stefaniak, Jakub Rajca, Małgorzata Rajca, Klaudia Klimek, Julia Nowak, Monika Jaros. Mistrzowsko połączyli oni wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. Repertuar metod przekazu był imponujący. Nie zabrakło prezentacji, pokazów, doświadczeń, ciekawych filmów w języku polskim i języku angielskim. Było poważnie, ale i było też zabawnie.  A wszystko to dzięki metodzie odwróconej lekcji. Finałem działań było stworzenie drzewa autorytetów – wizualizacji postaci i najważniejszych myśli znanych osób. 

Inicjatorkami lekcji otwartej były: pani Ewelina Strzelecka – nauczycielka języka polskiego, pani Edyta Tomczyk, nauczycielka chemii, pani Anna Walas – nauczycielka geografii, pani Wiesława Sowa – nauczycielka języka polskiego.

Swoją obecnością zaszczyciła nas pani wicedyrektor Aniceta Wójcik. 

Obserwatorami zajęć byli uczniowie klasy ICE, którzy aktywnie włączyli się w ćwiczenia i nagrodzili swoich kolegów i swoje koleżanki oklaskami oraz miłymi słowami uznania.

Dziękujemy za zapał, zaangażowanie i wytężoną pracę uczestnikom lekcji.

 

Organizatorzy lekcji