im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Kultury  w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 

 

W dniach 25-29.10.2021r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Wyszyńskiego w Staszowie obchodzono Tydzień Profilaktyki, Zdrowia i Kultury ph. „I TY możesz być zdrowym człowiekiem”. Projekt został objęty patronatem Starosty Staszowskiego Józefa Żółciaka.

Działania profilaktyczne zaplanowane na cały tydzień miały formę prelekcji, wykładów i pokazów, a ich tematyka była spójna z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkami polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/2022. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały w/w działaniom profilaktycznym to: kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również promowanie kultury bycia – czyli savoir vivre na co dzień.

W przeprowadzeniu licznych działań profilaktycznych, wsparcia udzieliły następujące instytucje: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie,  Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Stowarzyszenie Pro Civitas.  Wszystkie przedsięwzięcia były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Inauguracji obchodów tygodnia profilaktyki dokonała pani Dyrektor Anna Karasińska, która tym samym przedstawiła zebranym całotygodniowy harmonogram działań profilaktycznych, cele i zadania. W poniedziałek, jako pierwsza, wystąpiła pani Dorota Wojnarowska z wykładem na temat:” Jak dbać o zdrowie i życie swoje i bliskich w czasie pandemii z uwzględnieniem zasady DDM ? Prelegentka, podczas swojego wystąpienia nawiązała do niepokojącej sytuacji w kraju związanej z gwałtownie narastającą liczbą zachorowań wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Aby zapobiec kolejnej fali pandemii, rekomendowała  szczepienia, jako obecnie najbardziej skuteczną profilaktykę przeciwko COVID-19. Tematyka wykładu uwzględniała wytyczne MEiN, MZ i GIS, których głównym  celem jest  zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie pani Joanna Cheba swój wykład poświęciła promowaniu zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowe odżywianie. Pani Joanna, szczególnie podkreślała rolę warzyw i owoców w codziennej diecie.   Tego dnia rozstrzygnięty został również konkurs na zdrową i smaczną sałatkę. Komisja konkursowa, wyłaniając zwycięzców, kierowała się  walorami estetycznymi, smakowymi i zdrowotnymi. Dzięki życzliwości Rady Rodziców, zebrani mieli możliwość degustowania sezonowych owoców: jabłek gruszek, malin z lokalnych sadów,  promując tym samym zdrową polską żywność.  Na zaproszenie organizatorów, przybyła również Pani Elżbieta Więckowska-przyjaciel szkoły, która w ramach promocji wielofunkcyjnego  malaksera przygotowała smaczne soki, swojskie wypieki, ziołowe masło, które cieszyły się dużym uznaniem. Następnego dnia młodzież wysłuchała prelekcji na temat: „Wpływ technologii na zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży”. Prelegenci: pan Mariusz Ziętarski i pani Agnieszka Di Pinto odnieśli się do problemu nadużywania  nowoczesnej technologii, jej wpływu na naszą codzienność oraz uzależnienia od niej. W nawiązaniu do tematyki, młodzież mogła uczestniczyć w treningu relaksacyjnym, który przeprowadził trener personalny pan Grzegorz Jaskowski, zachęcając tym samym do aktywności fizycznej każdego dnia. Ciekawostką w naszej szkole jest profilaktyka rówieśnicza, która polega na przekazywaniu  treści o e-uzależnieniach przez uczniów-wolontariuszy – uczniom. Możliwość uczestniczenia w takiej lekcji mieli uczniowie klas pierwszych. Kolejny dzień poświęcony był profilaktyce onkologicznej. Na spotkanie, z uczniami klas trzecich przybyły panie: Barbara Słomka i Barbara Wójcik ze Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej. Panie, podczas prelekcji, mówiły  jak ważne jest wczesne wykrycie nowotworu piersi oraz jak duży wpływ ma ono na późniejsze  leczenie. „Amazonki” szczególnie podkreślały znaczenie  badań profilaktycznych: USG, mammografii oraz samobadania piersi. Głównym celem spotkania było ukazanie, młodzieży, zagrożeń jakie stanowi nowotwór piersi oraz budowanie świadomości dbania o zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Tego samego dnia  odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji na temat hejtu i mowy nienawiści w sieci. Poruszony problem nawiązywał do kampanii społecznej, którą ogłosił Wojewoda Świętokrzyskiego pt. „Świętokrzyskie nie hejtuje”. Mł. asp. Joanna Szczepaniak i mł. asp. Rafał Piotrowski odnieśli się do aspektu moralnego, społecznego oraz prawnego  uporczywego nękania w sieci. Należy dodać, że temat cyberprzemocy realizowany był również przez wychowawców podczas  lekcji wychowawczych w bieżącym tygodniu nauki. Kolejny dzień poświęcony był na reintegrację zespołów klasowych i budowanie dobrych relacji wśród uczniów. Wcześniej jednak uczniowie uczestniczyli w prelekcji na temat: ”Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?”, którą przedstawiła pani Agnieszka Di Pinto. Młodzież uczestnicząca tego dnia w zajęciach doskonale się do nich przygotowała. Przeprowadzono konkursy, quizy, łamigłówki  oraz grano w  gry planszowe. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, przy herbatce i ciastku. Ostatniego dnia obchodów tygodnia profilaktyki, odbył się koncert pt.”Żywot człowieka poczciwego” – muzyczne opisanie cnót i  zalet ale i przywar i grzechów człowieka w kontekście muzyki i literatury XVI, XVII i XVIII wieku.

Niekonwencjonalne zajęcia poparte wiedzą i doświadczeniem prelegentów były niezwykle ciekawe dla społeczności szkolnej.