im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Przerwa na czytanie

            

22 października Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wzięło udział w II Międzynarodowej edycji  VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie". Wydarzenie odbyło  się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Cieszymy się, że udało nam się być częścią tak wielkiego i pomysłowego wydarzenia czytelniczego. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do pobicia ostatniego rekordu, który wynosi 149 851 osób z 874 placówek oświatowych z Polski i 17 ze świata.

Zanim przystąpiliśmy do przedsięwzięcia, rozwiesiliśmy plakaty promujące to wspaniałe wydarzenie i udostępniliśmy post na FB szkoły i stronie internetowej liceum. Ponadto, w każdej klasie, nauczyciele przekazali szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w naszej szkole.  W tym dniu na przerwie  międzylekcyjnej wszyscy zabierali ze sobą książkę, siadali wygodnie
w bibliotece lub na sali gimnastycznej i zagłębiali się w wybranej przez siebie lekturze. Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole (398 uczniów,) oraz nauczyciele i pracownicy szkoły (19 osób).

Koordynatorkami wydarzenia były pani wicedyrektor Aniceta Wójcik i pani Małgorzata Halota.  #przerwanaczytanie.

Celem akcji jest promocja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu w szkole oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Dziękujemy wszystkim za rzetelność i prawdziwe zaangażowanie w tę piękną międzynarodową akcję czytelniczą.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach ta liczba będzie stale rosła!!!