im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w OSPWL – Dęba.

21 września 2021 roku Odziały Przygotowania Wojskowego  oraz uczniowie zrzeszeni w JS 2151 im 2 Pułku Piechoty Legionów Liceum Ogólnokształcącego im. ks kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie rozpoczęły  kolejne zajęcia z cyklu szkoleń  w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Uczniowie podczas  tych wyjazdów zapoznawali się z elementami procesu szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej przy udziale żołnierzy w roli instruktorów, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia pozyskanego w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Piony Klas Mundurowych” i „Odziały Przygotowania Wojskowego”. Instruktaż bezpiecznego zachowania się na poligonie i  zasad posługiwania się bronią przed, w trakcie i po zajęciach przeprowadzony został przez instruktorów OSPWL Dęba. Nasi uczniowie pod okiem wojskowych instruktorów uczyli się podstaw szkolenia z  obrony przeciwchemicznej.  Zapoznali się z kryteriami doboru ćwiczeń fizycznych w Wojsku Polskim. Poznawali techniki strzelania bojowego z broni znajdującej się na wyposażeniu żołnierza Wojska Polskiego, odbyli zajęcia z musztry wojskowej oraz przeszli szkolenie w zakresie podstaw terenoznawstwa. Kolejne zajęcia już w listopadzie.