im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Sukces w IV Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie

 

W dniu 24 lutego 2021 roku został przeprowadzony II etap IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Do udziału w nim zostało zakwalifikowanych 96 osób, z tego troje uczniów z naszej szkoły – Justyna Oleszek i Dominika Różalska z klasy IIIE oraz Mateusz Karbarz z kalsy IID pod kierunkiem nauczyciela Macieja Jońcy.

Konkurs składał się z II części – pierwsza część to 30 pytań testowych, druga to pytanie problemowe.

Po sprawdzeniu wyników prac testowych z I części do sprawdzenia prac pisemnych (część II) zostało zawkalifikowanych 30 uczestników z najwyższymi wynikami z testu.

Po sprawdzeniu prac pisemnych Kapituła Konkursu wyłoniła 10 laureatów IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. W celu jednoznacznego wyłonienia 10 laureatów i sporządzenia rankingu zwycięzców Kapituła sięgnęła do wyników I etapu

Bardzo dobrze spisali się uczniowie naszej szkoły. Mateusz Karbarz został laureatem osiągając ósmy wynik, Dominika Różalska zajęła 15, a Justyna Oleszek 23 miejsce.