im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szkolenie rekrutów ZS „Strzelec” w Staszowie.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, zrzeszeni w Związku Strzeleckim „Strzelec”, zawsze chętnie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności w myśl zasady, iż najlepsza inwestycja to człowiek. Dlatego też, aby ułatwić im rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów oraz przybliżyć zagadnienia z dziedzin wojskowości, zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej, dnia 23 lutego przeprowadzono kompleksowe zajęcia dla rekrutów z Jednostki Strzeleckiej 2151 im. 2 Pułku Piechoty Legionów z zakresu szkolenia strzeleckiego, a także musztry indywidualnej i zespołowej. W ramach szkolenia strzeleckiego omówiono budowę, parametry techniczne oraz zasadę działania karabinku KBK AK oraz przybliżono sylwetki jego modernizacji w postaci odmian KBK AKM oraz KBK AKMS. Ponadto przeprowadzono instruktaż częściowego rozkładania broni na przykładzie szkolnego egzemplarza KBK AKM. Uczestnicy szkolenia mogli również samodzielnie dokonać częściowego rozłożenia, a także przećwiczyć ładowanie magazynka amunicją szkolną pozbawioną wartości bojowych. W ramach przyswajania wiedzy z obszaru Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzono szkolenie obejmujące: zachowania żołnierza/strzelca w szyku, zwroty w miejscu, postawę zasadniczą oraz swobodną, marsz oraz zatrzymywanie, stosunek żołnierza/strzelca do munduru oraz wygląd zewnętrzny, przygotowanie do złożenia przyrzeczenia strzeleckiego. Wszystkie założenia realizowano z zachowaniem reżimu sanitarnego.

                                                                                                     

Tekst ppor. ZS Filip Sapa

Zdjęcia mł. Insp. ZS Marek Morawski