im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW!!!!

 

 

MATURA 2020

Harmonogram egzaminów:

 •   8 – 24. 06. 2020 egzamin maturalny w terminie głównym,

 •   8– 14. 07. 2020 egzamin maturalny w terminie dodatkowym,

 •   8.09.2020 godz. 14:00 egzamin maturalny w terminie

  poprawkowym.

  Obowiązki zdającego:

 •   zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, minimum 40 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu ,

 •   klasa III a i klasa III b wchodzą głównym wejściem,

 •   klasa III c, klasa III d i klasa III e wchodzą wejściem od ul. 11 Listopada (stara szkoła)

 •   na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem),

 •   zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali,

  Odbiór świadectw:

 •   do 11.08.2020 z egzaminów w sesji czerwiec lipiec 2020.

 •   do 30.09.2020 z egzaminów w sesji wrzesień 2020.

page1image56780160 page1image56780928 page1image56776512 page1image56779968