im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Lekcja kompetencyjna w staszowskim liceum: Refleksja nad ludzką kondycją-błazen królewski w sztuce i literaturze

30 kwietnia bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego gościło dziewięć zespołów uczniowskich z klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu staszowskiego. Odwiedzili nas uczniowie z: Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy wraz z opiekunem Panią wicedyrektor Teodorą Ambroży, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach z Panią Weroniką Orzechowską, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym wraz z opiekunami Panią Lidią Albiniak oraz Panią Dianą Boroń – Maziarz, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Połańcu wraz z Panią Alicją Adaś, Gimnazjum nr 1 w Staszowie z opiekunem Panią Beatą Wojtasińską oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Staszowie pod opieką Pani Małgorzaty Rajcy. Inspiracją dla spotkania były obchody XXVII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, nad którym patronat naukowy sprawuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W bieżącym roku, w związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę hasłem przewodnim były słowa: Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu. Gości przywitała Pani Dyrektor Anna Karasińska, która przedstawiła cele spotkania, wspomniała o patronacie naukowym, konwencji zajęć, podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przybycie. Zajęcia prowadziły Pani Iwona Poziomek nauczyciel języka angielskiego oraz Pani Paulina Mielnik nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pani Jolanta Polit przygotowała projekt plakatu promującego naszą inicjatywę. Obok nauczycieli aktywny udział w zajęciach wzięli uczniowie z klasy Ia: Maja Toporowska, Anna Fortuna, Alicja Bednarska, Milena Ryjo, Julia Ptak, Hubert Laskowski oraz z klasy Id - Iga Wosińska i Jakub Gozdek, którzy witali gości, pomagali w dynamicznym przebiegu zajęć, byli wsparciem dla młodszych kolegów.

Celem lekcji jest celebrowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej, propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych oraz kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych. Lekcja stanowi także odpowiedź na wdrażanie do nauczania kompetencji kluczowych nieodzownych w procesie uczenia się przez całe życie. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, połączyliśmy nauczanie przedmiotów humanistycznych z językiem angielskim. W pierwszej części uczniowie mięli okazję zapoznać się z dziełami mistrza Jana Matejki, gdzie głównym bohaterem był tytułowy błazen królewski. Wykorzystując metody aktywizujące, prowadzący zainicjowali działania, które pogłębiły wiedzę z zakresu historii, literatury, sztuki i muzyki. Nasi goście mięli okazje dokonać ciekawych odkryć, rozszyfrować zagadki, które w swych dziełach: Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, kiedy wieść przychodzi o utracie Smoleńska oraz Hołd pruski ukrył Matejko. Uczniowie dokonali recepcji obrazów, a później mięli okazję zobaczyć, gdzie współcześnie w przestrzeni możemy spotkać motyw błazeński; kanwą były Niepołomice, a także utwór muzyczny Stańczyk, autorstwa Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Przemysława Gintrowskiego. Chcemy podkreślić, że poziom przygotowania merytorycznego uczniów był bardzo wysoki, wykazali się oni wiedzą, kreatywnością, otwartością, zaangażowaniem, ekspresją twórczą, co jest zasługą wspaniałych nauczycieli, mistrzów, pod okiem, których codziennie poszerzają swoją wiedzę. W drugiej części na zajęciach języka angielskiego, które były ściśle związana z lekcją historii. Głównymi celami zajęć było utrwalenie czasu przeszłego Past Simple, poznanie zasad pisania pocztówki opisującej ciekawe miejsce oraz udoskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim. Po krótkim wstępie na temat korzyści uczenia się języka angielskiego, uczniowie razem z pomocą nauczyciela przystąpili do rozwiązywania zadań. Młodzież mogła wykazać się znajomością słownictwa z kategorii tematycznych takich jak szkoła czy kultura oraz doskonalić umiejętność mówienia w języku angielskim. Najważniejszym elementem lekcji było napisanie pocztówki do kolegi z Anglii, która opisywała pobyt w Niepołomicach. Uczniowie świetnie poradzili sobie z powierzonymi im zadaniami i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Ich wypowiedzi były rozbudowane i świetnie wpisywały się w klimat lekcji. Wszystkie cele lekcji zostały zrealizowane w atmosferze wzajemnego szacunku i współpracy. Na zakończenie nauczyciel podziękował uczniom za ich wspaniałą pracę oraz zachęcił ich do dalszej nauki języka angielskiego i historii.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenie przez Panią Dyrektor Annę Karasińską oraz Panią Wicedyrektor Urszulę Skotnicką wspaniałych prezentów dla uczestników oraz opiekunów, które przekazał na ten cel Starosta Staszowski Pan Józef Żółciak, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy wręczyli także podziękowania za wyróżniające przygotowanie uczniów do lekcji kompetencyjnej, a uczniom pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach oraz żetony na start, jeśli wybiorą naszą szkołę, jako miejsce kontynuacji nauki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w zajęciach, były one dla nas wspaniałym doświadczeniem, czerpiemy wiele ze spotkania z Państwem, liczymy na dalsze wspólne inicjatywy.

Uważam, że wszyscy uczniowie chętnie słuchali i brali aktywny udział w zajęciach. Podobało mi się na lekcji otwartej, że oprócz opowiadania o historii życia Jana Matejki nie zabrakło ciekawych filmów oraz kreatywnych zadań przygotowanych przez nauczycieli. ~ Ania F.

Moim zdaniem lekcja otwarta była cennym zbiorem ciekawostek na temat historii życia Jana Matejki. Najbardziej podobała mi się integracja młodzieży i determinacja z jaką pracowali.~ Milena R.

Podczas otwartych zajęć w naszej szkole podobała mi się panująca atmosfera, kreatywny sposób prowadzenia lekcji oraz fakt, iż młodzież brała w niej aktywny udział . ~ Maja T.
Najbardziej na lekcji otwartej podobała mi się współpraca pomiędzy uczniem a nauczycielem. Wychowankowie bardzo aktywnie odpowiadali na zadawane pytania. Hubert L.
Uważam, że lekcja otwarta była ciekawą podróżą w czasie do lat gdy żył Jan Matejko, a to za sprawą filmów oraz ciekawych zadań dla młodzieży przygotowanych przez nauczycieli. ~ Julia P.
Według mnie te zajęcia były bardzo ciekawą lekcją, która przykuła uwagę uczniów z innych szkół.
Zajęcia z historii przekazały nam dużo ciekawych faktów z życia Jana Matejki i jego twórczości. Lekcja językowa natomiast pozwoliła nam rozwinąć swoją wiedzę w zakresie mówienia oraz zasad pisania pocztówki w języku angielskim. ~ Alicja B.


Autorzy: Iwona Poziomek i Paulina Mielnik