im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

25 kwietnia 2019 roku Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Pani Anna Karasińska podpisała porozumienie partnerskie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, który w imieniu władz uczelni reprezentował Pan Tomasza Szeląg, doktora nauk prawnych, adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego. Towarzyszyły mu studentki Instytutu Prawa, które jednocześnie reprezentowały władze Samorządu Studenckiego, Koła Naukowego Follow UPoraz redakcję Sprężynki, Pisma studentów IPAE

Umowa partnerska z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie